Obrt sam zatvorila 2002. godine, ali sam ostala dužna za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Godine 2005. Porezna uprava donosi rješenje o ovrsi. Postoji li mogućnost apsolutne zastare unatoč ovrsi (koja do sada nije provedena), a ako ne, do kojeg iznosa mi mogu sjesti na osobni dohodak koji sada primam kao redovno zaposlena?


Apsolutna zastara prava na naplatu predmetnih doprinosa, prema Zakonu o doprinosima, nastupa za 10 godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći tj. od isteka godine u kojoj je obveza utvrđena. Kako se obveza plaćanja ovih doprinosa utvrđuje u svakoj tekućoj godini ona počinje teći početkom naredne godine. Tako je npr. za doprinose koji se odnose za 2002. godinu obveza plaćanja i utvrđena u toj godini te je zastara prava na naplatu počela teći od 01.01.2003. godine. Ovo znači da će apsolutna zastara prava na naplatu ovog doprinosa nastupiti 01.01.2013. godine, dok je ista za npr. 1999. godinu nastupila 01.01.2010. godine.

Nastupom apsolutne zastare prestaje pravni osnov za naplatu duga koji, u roku do njegovog nastupanja, nadležno tijelo nije uspjelo naplatiti ni uz primjenu svih propisanih sredstava naplate. Na navedeno nema utjecaja okolnost da je u međuvremenu doneseno rješenje o ovrsi jer je ono dovelo samo do prekida tijeka zastare koji je potom počeo ponovno teći što ne sprečava nastupanje apsolutne zastare. Za iznos doprinosa za koji je nastupila ova zastara obveznik može podnijeti pisani zahtjev nadležnom poreznom tijelu za njegov otpis zbog zastare. No, ovdje ističemo da, u slučaju da su ove tražbine osigurane založnim pravom ili hipotekom koji su upisani u javne knjige, ova zastara ne nastupa jer će se u tom slučaju dugovanja naplatiti iz opterećene stvari.

Na pitanje naplate duga po osnovi plaće odgovaramo da se ova primanja mogu plijeniti obustavom do iznosa minimalne plaće utvrđene prema propisu o minimalnoj plaći.