06.12.2017.

Godišnji obračun poreza na dohodak

Piše:Barbara Kolacio
Finvers d.o.o. za poslovno i financijsko savjetovanje, Rijeka

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak uvedene su nove stope poreza na dohodak i porezni razredi te nove vrijednosti osobnog odbitka. Na navedene izmjene treba obratiti pažnju prilikom sastavljanja godišnjeg obračuna

 

Prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, poslodavci su dužni sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za svoje radnike najkasnije do 31. prosinca ako su ispunjeni propisani uvjeti.

Razlike u obračunu poreza na godišnjoj razini pojavit će se ako plaća nije redovito isplaćivana, kod radnika koji su bili na bolovanju duže od 42 dana ili su koristili rodiljni/roditeljski ili posvojiteljski dopust te kod radnika kod kojih je porezno opterećenje bilo različito u odnosu na godišnji obračun (npr. nagrade, naknade i potpore u iznosu koji premašuje neoporeziv iznos utvrđen Pravilnikom o porezu na dohodak). Za prethodno navedene slučajeve, kod kojih se pojavljuju razlike u obračunu poreza na godišnjoj razini, poslodavac mora sastaviti godišnji obračun, a pri tome za te radnike moraju biti ispunjena još dva uvjeta:

- radnicima je kroz cijelo porezno razdoblje isplaćivana plaća (siječanj – prosinac), odnosno radili su kod poslodavca tijekom cijelog poreznog razdoblja

- radnici nisu mijenjali prebivalište ili običajeno boravište.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak uvedene su nove stope poreza na dohodak i porezni razredi te nove vrijednosti osobnog odbitka. Na navedene izmjene treba obratiti pažnju prilikom sastavljanja godišnjeg obračuna.

Godišnji obračun poreza na dohodak sastavlja se na način da se ukupni godišnji primitci od nesamostalnog rada umanjuju za uplaćene doprinose za mirovinsko osiguranje iz osnovice i ukupni godišnji osobni odbitak. Ukoliko je tako utvrđena godišnja porezna osnovica manja od 210.000 kn, primjenjuje se stopa poreza na dohodak od 24%, a ako je ona iznad 210.000 kn primjenjuje se stopa poreza na dohodak od 36%.

Godišnjim obračunom poreza na dohodak utvrđuje se razlika između uplaćenog poreza na dohodak i prireza u toku godine i godišnjeg obračuna. Ukoliko je uplaćeno više poreza i prireza u odnosu na obračun na kraju godine, taj se iznos može izravnati pri isplati plaće u prosincu, na način da se umanji tekuća obveza poreza na dohodak radniku koji je tijekom godine preplatio porez ili ostalim radnicima s područja iste općine ili grada te na način da se od nadležne

Porezne uprave zahtjeva povrat ili preknjiženje više plaćenog poreza. Ako je ipak u toku godine obračunati porez i prirez manji u odnosu na godišnji obračun, porez i prirez na zadnjoj uplati uvećat će se za manje plaćeni iznos.

Podatke o isplaćenoj plaći u 2017. godini poslodavac iskazuje u obrascu IP, kojega je obvezan dostaviti radniku najkasnije do 31. siječnja 2018. godine.

Podijeli