08.05.2019.

Hoće li osiguratelj platiti ako sam imao više uzastopnih šteta?

Piše: prof. dr. sc. Marijan Ćurković
Innovus d.o.o
www.osiguranje.hr

Osiguratelj ne može odbiti isplatu novonastale štete niti umanjiti njezin iznos samo zato što je osiguranik već prije imao po istom ugovoru jednu ili više šteta

 

„Dogodilo mi se da sam po polici osiguranja kućanstva u šest mjeseci osiguranja imao nekoliko šteta: pucanje cijevi i oštećenje parketa,bura mi je razbila prozor,a druga bura donijela nekakav lim koji mi je razbio balkonsko staklo. Osiguratelj mi je do sada platio sve štete, ali kod zadnje štete rečeno mi je da su štete učestale i da će kod eventualne sljedeće štete morati zauzeti drugačiji stav vezano za ugovor o osiguranju. Nije mi dano objašnjenje što to znači, pa molim vaš odgovor hoću li imati pravo na štetu koja bi se dogodila u nastavku, jer ove dosadašnje štete su bile ipak samo sitne štete, a bojim se neke veće štete...“, D.Š.

 

Prema odredbi članka 949., st. 6. Zakona o obveznim odnosima: „ako se u tijeku istog razdoblja osiguranja ostvari više osiguranih slučajeva jedan za drugim (uzastopne štete), osigurnina za svaki od njih određuje se i isplaćuje u potpunosti s obzirom na cijeli iznos osiguranja, bez njegova umanjenja za iznos prije isplaćenih naknada u tom razdoblju“, osiguratelj je obvezan isplatiti sve nastale osigurane slučajeve koji nastanu tijekom istog osigurateljnog razdoblja (pod čim se podrazumijeva jednogodišnje osigurateljno pokriće za koje se  plaća premija).

Osiguratelj ne može odbiti isplatu novonastale štete niti umanjiti njezin iznos samo zato što je osiguranik već prije imao po istom ugovoru jednu ili više šteta. Naravno, stvar je poslovne politike osiguratelja da o nastalim štetama i o takvom osiguraniku vodi računa i da kod idućeg ugovora odluči osigurati ga ili ne (osim kod obveznih osiguranja kod kojih mora sklopiti ugovor, ako to obveznik sklapanja ugovora zatraži), odnosno – ako odluči sklopiti novi ugovor – pod kojim uvjetima će ga sklopiti (to se najčešće odnosi na visinu premije kod osiguranika koji je u prethodnim razdobljima imao slučaj uzastopnih šteta, ili eventualno uvođenje tzv. godišnjeg agregatnog limita, dakle maksimalnog iznosa do kojega godišnje daje osigurateljno pokriće).

Što se tiče postojećeg ugovora, odredba ZOO koju smo citirali prisilne (kogentne) je prirode i nikakvo drugo rješenje osiguratelj ne može primijeniti i postupiti suprotno navedenoj odredbi Zakona.

Podijeli