Kuća mi je stradala u potresu. Imao sam osiguranje od potresa kod osiguratelja po uvjetima - osiguranje na novu vrijednost. Osiguratelj mi je po tim uvjetima isplatio po svojoj procjeni osigurninu u visini 70% procijenjene štete, a 30 % mi je odložio, jer prema uvjetima osiguranja da bih dobila potpunu osigurninu moram dokazati da sam u roku od tri godine izvršila obnovu kuće. U međuvremenu je država počela obnavljati moju kuću. Imam li imam pravo na isplatu tih 30% osigurnine, jer kuću ne obnavljam ja nego država?

 

Oštećena osoba po ugovoru o osiguranju ima pravo od osiguratelja naplatiti odštetu (osigurninu) prema uvjetima osiguranja navedenim u ugovoru (polici) osiguranja. Prema uvjetima osiguranja kuće na novu vrijednosti, osiguratelj isplaćuje potpunu osigurninu sukladno utvrđenoj šteti, ali zadržava pravo na potpunu isplatu osigurnine nakon dokaza da je osiguranik u roku od tri godine izvršio obnovu osigurane kuće. Osiguranik koji neće sam obnavljati kuću, već to čini država, nema pravo na naknadu preostalih 30 % osigurnine, jer nije izvršio obnovu kuće on, već država. On, dakle, nema štete. Osnovno načelo u imovinskim osiguranjima je da nema bogaćenja na račun osiguranja te da osiguranik zbog štetnog događaja ne može dobiti više nego što je pretrpljena šteta, a što bi u ovom slučaju – ako bi se dozvolilo da osiguranik naplati preostalih 30% osigurnine, a da nema troška (štete), jer mu to radi Država – bilo kršenje toga načela.