Bolest (rak) nije događaj koji djeluje izvana na tijelo osigurane osobe, već iznutra, iz samog tijela

 

Naša čitateljica pita i prilaže policu osiguranja života:“ Imam li pravo na isplatu osigurnine po ovoj polici, s obzirom da mi je nakon preboljelog raka dojke utvrđen invaliditet od 20%, a invaliditet mi je osiguran po polici životnog osiguranja na iznos...“.

 

Nažalost, odgovor je negativan. Po polici životnog osiguranja ugovoreno je osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja ugovorenog desetgodišnjeg roka. Dodatno uz to osiguranje ugovoreno je i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i to rizik smrti i invalidnosti. Međutim, dodatno osiguranje od nesretnog slučaja pokriva te rizike samo ako se radi o nesretnom slučaju u smislu uvjeta o osiguranju od nesretnog slučaja, koji su, uz policu životnog osiguranja, uručeni ugovaratelju. Invaliditet o kojemu čitateljica govori nije invaliditet u smislu uvjeta osiguranja od posljedica nesretnog slučaja. Naime, kod nesretnog slučaja mora se raditi o izvanjskom događaju, koji iznenada i naglo djeluje na tijelo osigurane osobe ...i ima za posljedicu smrti ili invaliditet.

Bolest (rak ) nije događaj koji djeluje izvana na tijelo osigurane osobe, već iznutra, iz samog tijela. Ta izvanjskost događaja granica je između osiguranja života i osiguranja od posljedice nesretnog slučaja. Shodno navedenome, čitateljica nema pravo na isplatu osigurnine zbog invalidnosti nastale kao posljedica bolesti.