Izjava s klauzulom da je odštetni zahtjev namiren može se odnositi samo na konkretni specificirani odštetni zahtjev

 

„Imao sam prometnu nezgodu s vozačem koji je osiguran od odgovornosti kod osiguratelja X. U nezgodi mi je oštećeno vozilo, a i ja sam zadobio lakše ozljede. Prijavio sam štetu osiguratelju X, izvršio popravak i donio račun radi isplate. Osiguratelj mi je dao na potpis neku ispravu koja se zove „Izjava o namirenju“. Insistira na potpisu, jer bez potpisa iste neće isplatiti račun popravka. Čitam tu izjavu i vidim da stoji „...da su  sva moja potraživanja iz štetnog događaja od dana 8.7.2019. g.  namirena. Ako to potpišem, očito neću moći tražiti naknadu za lakše ozljede koje sam doživio a koje još nisam liječnički dokumentirao...Z.D.“.

 

Izjava o namirenju je interna isprava osiguratelja, dakle privatna isprava, koja je u osiguranju tradicionalno u uporabi i nalazimo je kod gotovo svih osiguratelja i kod nas i u Europi. Njome oštećenik potvrđuje osiguratelju da je sa svojim odštetnim zahtjevom „namiren“, dakle, podmiren (otuda i ime ispravi). Slijedom toga, izjava s klauzulom da je odštetni zahtjev namiren može se odnositi samo na konkretni specificirani odštetni zahtjev.

U primjeru našeg čitatelja Z.D.-a to bi značilo da su njegovi zahtjevi za naknadu štete na motornom vozilu iz određenog štetnog događaja podmireni i da više s tog naslova neće imati odštetnih zahtjeva. Izjava o namirenju se ne može odnositi na buduću štetu, koja nije postojala u vrijeme potpisa izjave o namirenju, već samo na štetu koja se već dogodila i koja je utvrđena. Ako osiguratelj insistira na potpisu izjave o namirenju, oštećeni može odbiti potpis izjave (u tom slučaju osiguratelj bi morao isplatiti štetu na vozilu i bez potpisa izjave, jer je iznos koji nudi neprijeporan, a suglasno čl. 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,  nesporni iznos osiguratelj mora isplatiti u roku od 60 dana, u protivnom čini prekršaj za koji ga treba prijaviti nadzornom tijelu – HANFI). Druga je mogućnost da potpiše izjavu o namirenju uz dodavanje opaske vlastoručno da se ta izjava ne odnosi na naknadu štete zbog pretrpljenih ozljeda. Treća je mogućnost da potpiše izjavu o namirenju kako mu je nudi osiguratelj, pa u tom slučaju vrijedi ono što smo rekli o tome da se ta izjava odnosi na nastale i utvrđene štete, a ne štete koje će nastati ili biti dokumentirane nakon potpisa izjave. Ova treća mogućnost je najslabija varijanta, jer se osiguratelj može na nju pozvati i prepustiti odluku sudu, a znamo koliko sudski spor traje.