Članak 946. Zakona o obveznim odnosima (ZOO) koji regulira početak i prestanak učinaka osiguranja određuje da „ugovor o osiguranju proizvodi svoje učinke istekom dana  koji je njime označen  kao dan početka trajanja osiguranja…“Naš čitatelj Z.N. sklopio je ugovor o kasko osiguranju s osigurateljem X. dana 1. listopada 2022. u 9 sati na šalteru jednog kioska uz tehnički pregled. Tijekom dana, oko 17 sati, imao je lakši udes udarivši vozilom u jedan stup u vlastitom dvorištu prigodom parkiranja vozila. Kako ima – kako on kaže – ful kasko, bez franšize i s otkupom gubitka bonusa – prijavio je štetu na vozilu svom osiguratelju, iako šteta nije velika i iznosi cca 2.500 kuna.

No, osiguratelj je odbio isplatiti odštetu s obrazloženjem: “ Nismo u obvezi jer osigurateljno pokriće po sklopljenom ugovoru nije stupilo na snagu…“.

Nažalost, osiguratelj je u pravu. Naime, čl. 946. Zakona o obveznim odnosima (ZOO) koji regulira početak i prestanak učinaka osiguranja određuje da „ugovor o osiguranju proizvodi svoje učinke istekom dana  koji je njime označen  kao dan početka trajanja osiguranja…“.

Odredba je potpuno jasna i iz nje se vidi da moramo razlikovati trenutak sklapanja ugovora o osiguranju (u našem sl. 1.10. u 9 sati) i trenutak kad počinje osigurateljna zaštita odnosno kad ugovor počinje proizvoditi svoje učinke, a to je  obveza osiguratelja da plati nastalu štetu (u slučaju našeg čitatelja – 24.00 sati dana 1. listopada).

ZOO u istoj odredbi omogućuje da se ta odredba ugovorom o osiguranju derogira i osiguratelj i osiguranik mogu dogovoriti da ugovor počinje proizvoditi svoje učinke ranije, recimo već od trenutka potpisa ugovora o osiguranju. Ovo zastupnici osiguravajućih društava u pravilu znaju i napominju osiguranicima kako stvari stoje.

Zastupnik koji je sklapao ugovor s našim čitateljem vjerojatno je zaboravio osiguranika upozoriti na ovu zakonsku odredbu.