Kao suvlasnici suglasni smo da ćemo raskinut ugovor sa upraviteljem te za upravitelja izabrati  nekog od nas. Kako imamo određenu sumu novaca kod bivšeg upravitelja da li isplata nastupa odmah po raskidu ili za to postoji zakonski rok.


Problem je u tome što zgrada nema OIB i ne može imati žiro račun. Žiro račun možete otvoriti na ime jednog suvlasnika, ali ostaje pitanje povjerenja. U svakom slučaju postoji rizik i ne možemo vam dati koristan savjet. Ako i provedete što ste zamislili, upravitelj je dužan na žiro račun koji vi navedete bez odlaganja prebaciti novac od pričuve.