Vlasnik sam j.d.o.o.-a s temeljnim kapitalom od 12.500 kn. Banka mi uvjetuje kredit dokapitalizacijom poduzeća i pretvaranjem u d.o.o. s minimalnim kapitalom od 40.000 kn. Mogu li dati pozajmicu svojem poduzeću od 27.500 kn te može li se ono "samo" dokapitalizirati s novcima iz svog računa te nakon što se novac ponovno vrati na račun po izvršenju dokapitalizacije i upisa promjene u sudskom registru meni vratiti pozajmicu natrag? Važno mi je samo da je upisano u sudskom registru da je TK 40.000 kn, a da se meni tih 27.500 kn vrati natrag. Dodatno, ako je moguće, može li se nekako izbjeći postupak revizije ili ju je nužno provesti? Klasična dokapitalizacija i uzimanje pozajmice od firme mi nije opcija.

 

Postupak revizije se ne provodi ukoliko se dokapitalizacija vrši novcem, nego samo kad se ista vrši sredstvima iz obvezne pričuve jednostavnog društva.

Kako ćete doći do novca? Možda tako da od poduzeća uzmete pozajmicu, novac uplatite u postupku dokapitalizacije, nakon čega se oslobađa obvezna pričuva i može ju se isplatiti kao dobitak. Isplata dobiti je moguća i u naravi - drugim riječima prijebojem Vaše obveze da vratite pozajmicu i obveze poduzeća da Vam isplati neto dobitak, nakon plaćanja poreza na dohodak od kapitala (sada 12%, od 1.1.2021. 10%)

Sve o operativnom provođenju ovog postupka morao bi znati Vaš knjigovođa.

Ugodan dan želim!