Kako se može razvrgnuti zajednica ovlaštenika na poslovnom udjelu d.o.o.-a koja je nastala nasljeđivanjem? D.o.o. je imao dva poslovna udjela - mi smo naslijedili jedan na kojem su sad 4 ovlaštenika.

 

Poslovni udjeli u trenutku smrti ostavitelja prelaze na njegove nasljednike i postaju njihovo zajedničko vlasništvo. Potom, u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, opisano zajedničko vlasništvo postaje suvlasništvo, pri čemu nasljednici postaju suvlasnici u odgovarajućim idealnim dijelovima. Na taj način nastaje više ovlaštenika na naslijeđenom poslovnom udjelu, a na koje se primjenjuju pravila iz članka 417. Zakona o trgovačkim društvima.

Da bi došlo do podjele poslovnog udjela koji ste naslijedili potrebno je da se o tome donese odluka od strane članova trgovačkog društva, a koja se zajedno s prijavom nastalih promjena i novim popisom članova i njihovih nastalih udjela dostavlja sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda kako bi se te promjene evidentirale. Dakle, zatražite donošenje potrebne odluke odnosno suglasnost preostalih članova trgovačkog društva. Ukoliko ostali članovi ne bi bili suglasni, svoja prava možete ostvariti pred sudom, budući da podjela naslijeđenog ne dovodi do bilo kakvih promjena koje imaju utjecaja na prava i obveze ostalih članova trgovačkog društva, stoga vam takvu suglasnost u konačnici ne bi mogli uskratiti.