Želim raskinuti partnerstvo u d.o.o.-u gdje sam 50-tni postotni vlasnik. Dogovorno ne ide. Kako da najbolje i najjeftinije postupim?

 

Zakon o trgovačkim društvima uređuje odnose između članova društva, njihova prava i obveze, kako međusobno tako i prema društvu, pa i trećim osobama. U svom pitanju niste naveli što podrazumijevate pod prestankom partnerstva. Naime, ZTD propisuje mogućnosti: prijenosa poslovnog udjela, Vašeg istupa iz trgovačkog društva, isključenja drugog člana društva (partnera), likvidacije društva i sl. Ipak, prema Vašem pitanju zaključujem kako je Vaš interes što prije okončati Vaše članstvo u predmetnom trgovačkom društvu.

Ako je to tako, prva i najednostavnija mogućnost je da svoje poslovne udjele, koji čine 50% kapitala društva, prenesete na drugog člana društva ili treću osobu, zaključenjem ugovora o prijenosu udjela, bez naknade ili uz ugovorenu naknadu. Prije prijenosa udjela svakako bi valjalo utvrditi propisuje li osnivački akt samog društva pravo prvokupa za postojeće članove društva odnosno određen postupak ili ograničenja u vezi s raspolaganjem udjelom.

Druga mogućnost je istup iz trgovačkog društva, a odredba članka 420. stavak 2. ZTD-a propisuje da član društva može tužbom kod suda zahtijevati istupanje iz društva ako za to postoje opravdani razlozi. Opravdani razlozi za istupanje iz društva postoje naročito ako mu ostali članovi društva ili neki od organa društva prouzroče štetu, ako je spriječen u ostvarenju svojih prava u društvu ili mu neki organ društva nameće nesrazmjerne obveze. U tužbi se mora navesti i iznos naknade za poslovni udio te odrediti primjereni rok za njeno plaćanje članu koji istupa iz društva. Usvoji li tužbeni zahtjev, sud mora odrediti iznos naknade tržišne vrijednosti tužiteljeva poslovnog udjela i naložiti da mu je društvo isplati u roku određenom u presudi. Pri određivanju spomenutog roka, sud će voditi brigu o stanju društva i njegovim poslovnim potrebama.

U svakom slučaju, držim da će Vam biti potrebna stručna pravna pomoć da riješite svoj problem pa Vam preporučujem da se obratite odvjetniku po Vašem izboru.