Zaposlen sam, no zbog zdravstvenih problema sam se morao zadužiti i sada teško vraćam dug. Supruga je otišla u mirovinu kao tehnološki višak zbog bolesti. Želio bih podignuti jedan veći kredit s kojim bih podmirio sve dugove… Molim vaš savjet. Kome se obratiti za pomoć?


Nažalost, priče poput Vaše danas su česta, da ne kažemo dnevna pojava i ne znamo kako da Vam pomognemo. Supruga je u mirovini i prima kakvu takvu mirovinu i barem je zdravstveno osigurana. Vi ste u radnom odnosu i dobro je da je tako. Sada ste prezaduženi i to treba vratiti.

Ako možete, pokušajte raditi nešto kao dopunski rad ili potražite kredit putem banke koja je spremna pomoći Vam u takvoj situaciji, inače će vjerovnici krenuti s ovrhama, a može se odgovarati ne samo prekršajno nego i kazneno. Kod ovrha plijeniti se mogu sve stvari (pokretne i nepokretne) pa i o tome treba voditi računa. Dobro bi bilo o svemu upoznati vjerovnike kojima dugujete.