Direktor sam i odgovorna osoba u tvrtki koja nema zaposlenih i koja nikad nije poslovala, vlasnik tvrtke je druga tvrtka koja je otišla u stečaj i brisana je iz registra. Kako mogu dati ostavku na mjesto direktora i odgovorne osobe, kome podnijeti ostavku ako više nema  vlasnika?

 

Sukladno članku 424.a Zakona o trgovačkim društvima, imate pravo izjaviti ostavku na mjesto člana uprave (direktora) trgovačkog društva. Ostavka se u pravilu izjavljuje skupštini društva, nadzornom odboru ako ga društvo ima odnosno svim članovima društva ili onom članu koji je ovlašten imenovati/opozvati člana uprave. Obzirom na specifičnu situaciju u kojoj se vi nalazite, svoj potpis na ostavci ovjerite kod javnog bilježnika i primjerak iste ostavke uputite na adresu stečajnog upravitelja koji je vodio stečaj jedinog člana, odnosno Trgovačkom sudu koji je vodio eventualni skraćeni stečajni postupak s pozivom na poslovni broj suda te o slanju ostavke obavijestite sudski registar Trgovačkog suda kod kojeg je upisano društvo kojemu ste direktor tako da priložite dopis koji ste uputili stečajnom upravitelju ili sudu te priložite i jedan ovjereni primjerak ostavke na mjesto člana uprave. Vaša ostavka ima učinak od dana kada ste ju izjavili, a upis u sudski registar ima deklaratorni učinak.