Krediti i dugovi

Otpis dugovanja po osnovi doprinosa
Otpis dugovanja po osnovi doprinosa

Ako pokrenem postupak utvrđivanja apsolutne zastare, koje su mogućnosti Porezne uprave po pitanju upisa na nekretnini tj. moraju li bez obzira na to donijeti rješenje o otpisu duga?

Zastara duga po tekućem računu
Zastara duga po tekućem računu

Zbog prestanka radnog odnosa nisam bila u mogućnosti podmiriti minus na kartici. Dug je porastao s obzirom na kamate. Postoji li za takva dugovanja zastara?

Zastara na kredit
Zastara na kredit

Prije desetak godina bila sam sudužnik po kreditu na sedam godina i sada mi je došla ovrha te su moja sredstva blokirana. Od nosioca kredita nije ni pokušana naplata. Postoji li zastara na kredit koji nije otplaćen? Što mogu učiniti?

Zastara na mirovinske i zdravstvene doprinose
Zastara na mirovinske i zdravstvene doprinose

Nakon koliko godina stupa zastara za mirovinske i zdravstvene doprinose?

Nastupa li zastara ako je tražbina osigurana hipotekom?
Nastupa li zastara ako je tražbina osigurana hipotekom?

Na moj upit mogu li dug platiti u ratama, odgovorili su da moram platiti skoro sve odmah (kamate su veće nego sam dug). Uložila sam prigovor na ovrhu, zbog zastare. S obzirom da grad ima hipoteku na stan, mogu li dobiti na sudu?

Apsolutna zastara na dug
Apsolutna zastara na dug

Može li se zatražiti zastara po onim računima koji još nisu naplaćeni?

Zastara na dug dobavljaču
Zastara na dug dobavljaču

Ostala sam dužna dobavljaču koji je zahtjev za provedbu ovrhe poslao mom poslodavcu 12.11.2010. godine. Budući da imam mala primanja, poslodavac je odgovorio da nije u mogućnosti oduzimati mi od plaće. Mogu li i kada podnijeti zahtjev za zastaru?

Nastupa li zastara ako je upisana hipoteka?
Nastupa li zastara ako je upisana hipoteka?

Odlukom suda, 2008. godine u posjedovnicu dužnika upisana je prisilna hipoteka na nekretninu radi osiguranja novčane tražbine. Postoji li zastara za takve slučajeve i kada ona stupa na snagu?

Brisanje kamata na dug
Brisanje kamata na dug

Za dug, koji nisam bio u mogućnosti plaćati, kamate su prekoračile glavnicu. Čuo sam da se s državom može postići dogovor o brisanju tih kamata ili barem dijela ako platim glavnicu duga odjednom. Je li to točno?

Kamate na dug po kreditnoj kartici
Kamate na dug po kreditnoj kartici

Kako mogu ići kamate na dug po kreditnoj kartici ako su mi sjeli na plaću i glavnica je otplaćena prije 4 mjeseca? I dalje dobivam opomene za neplaćene kamate koje su svaki mjesec bar 150 kuna veće. Piše da su to kamate za račune iako su oni već plaćeni.