Moju majku bio je oborio motorist i zadobila je mnogostruke povrede, među kojima i prijelom desne ruke i otvoreni prijelom nekoliko rebara. U bolnici je bila punih trideset dana, a sanacija ozljede se otegla zbog toga što se stvar zakomplicirala, jer majka (stara 83 godine) ima i šećer. Od nezgode je prošlo četiri mjeseca, liječenje još nije gotovo i ne znamo kakav će biti ishod.
Ima li majka pravo na naknadu štete i, ako ona umre, možemo li mi – sestra i ja – naslijediti to pravo i tražiti od osiguranja da nam isplati njezinu odštetu? Napominjem da majka još nije tražila naknadu.


Oštećena osoba, majka, ima pravo tražiti od osiguratelja kod kojega je motorista bio obvezno osiguran od automobilske odgovornosti naknadu neimovinske štete koju trpi zbog povrede njezinog prava na život i zdravlje.

Ta naknada se obično traži kad je liječenje završeno i kad je stanje ozlijeđene osobe poznato (konačno stanje nakon završetka liječenja ).

To je zbog toga što se naknada štete odmjerava prema kriterijima težine ozljede i pretrpljenog  straha, odnosno pretrpljenih boli. Nasljednici oštećene osobe mogu naslijediti tražbinu naknade neimovinske štete samo „ako je oštećenik podnio pisani zahtjev ili tužbu“ (v. čl. 1105., st. 1. Zakona o obveznim odnosima).

Dakle, da biste osigurali pravo naslijeđivanja majčine tražbine za naknadu neimovinske štete koju trpi zbog ozljeda iz navedene prometne nezgode, potrebno je da majka podnese odštetni zahtjev (pismeni, preporučeno) osiguratelju ili da protiv osiguratelja podnese tužbu za naknadu pretrpljene štete.

Ako to ne učini, u slučaju njezine smrti nasljednici ne mogu naslijediti njezino pravo na naknadu štete.

Zahtjev za naknadu štete, iako zdravstveno stanje nakon nezgode nije moguće konačno utvrditi, može se podnijeti i specificirati prema stanju zdravlja u trenutku podnošenja odštetnog zahtjeva.

Prema odredbi čl. 1105., st. 2. Zakona o obveznim odnosima, majka može svoje pravo na naknadu neimovinske štete i ustupiti sinu, kćeri, nasljednicima ili općenito komu hoće.

Uvjet je opet da je podnijela pismeni zahtjev za naknadu štete osiguratelju ili da je istoga tužila za naknadu štete. Zaključno, potrebno je da majka što prije podnese odštetni zahtjev pismeno ili da podnese tužbu protiv osiguratelja (i, eventualno, štetnika), čime će omogućiti nasljeđivanje prava na isplatu odštete svojemu sinu i kćeri, ako slučajno umre prije okončanja postupka naknade štete.