Spadaju li dječje igraonice u djelatnosti kojima se dodjeljuje potpora za samozapošljavanje?

 

Djelatnosti dječje igraonice nisu predviđene Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD) iz 2007. godine kao posebne djelatnosti te se tumači da kad nema posebnih propisa za neku djelatnost, da je riječ o slobodnoj djelatnosti. Dakle, NKD nije previdio određene djelatnosti te je u tom slučaju jedino nadležno ministarstvo ovlašteno dati mišljenje o obavljanju tražene djelatnosti, ako ista nije izričito definirana ili približna onima koje su navedene u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Stoga, prvi korak bi bila provjera kod nadležnog ureda za gospodarstvo ili županijskog ureda gospodarstva, upitom prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, a radi preciznijeg traženja mišljenja za otvaranje takvog obrta. Prema informacijama iz Hrvatske obrtničke komore (HOK), dječja igraonica može se registrirati kao obrt i prijaviti djelatnost iz NKD 2007. pod šifrom 93.29 - Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti. No, svakako je uputno dodatno provjeriti jer prije nego što smo se odlučili na otvaranje obrta, bitno nam je odrediti djelatnosti kojima će se taj obrt baviti.

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima - obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s NKD 2007. Upravo zato nam je važno točno odrediti djelatnost dječje igraonice.

U skupinu potpora do iznosa 80.000,00 kn, a koji se dodjeljuje za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti navedena je, između ostalih, šifra (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19). Prema tome, nema zapreke da se poticaji za samozapošljavanje dodjele i za djelatnost otvaranja dječje igraonice.

No, svakako predlažemo da se obratite nadležnom uredu HZZ-a, odnosno referentu zaduženom za mjere (potpore) ili pošaljete pitanje za dodatnim pojašnjenjima u Korisnički centar, a putem obrasca na internetskim stranicama HZZ-a.