Na godišnjem odmoru bila sam s psićem. Iz meni nepoznatih razloga počeo je šmrcati, odbijao hranu pa sam ga odvezla na pregled kod veterinara, koji mu je dao, prema mojem mišljenju, krivi ili neadekvatni lijek, psić je nakon tjedan dana uginuo. Tužit ću veterinara jer mislim da ga je površno pregledao i nije mu dao pravu dijagnozu. No, prije toga, čula sam da veterinari moraju imati obvezno osiguranje za ovakve slučajeve, pa molim savjet.


Veterinar, kao i svaki drugi profesionalac, svoju djelatnost mora obavljati profesionalno, što znači da mora postupati savjesno, primjenjujući pravila struke. No, greške su ipak moguće i događaju se iz raznoraznih razloga.

Zbog toga se profesionalci obično osiguravaju od odgovornosti za štetu koju bi mogli nanijeti vršenjem svoje profesionalne djelatnosti. Neki profesionalci podliježu zakonskoj obvezi sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju uzrokuju vršenjem svoje profesije (primjerice, odvjetnici, javni bilježnici, stečajni upravitelji i niz drugih profesionalaca).

Drugi, pak, koji nemaju obvezu sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti, ugovor sklapaju dobrovoljno. Neki od njih imaju deontološku obvezu: njihove profesionalne organizacije, udruge i sl. traže da, prije početka obavljanja svoje profesije, sklope ugovor o osiguranju od odgovornosti.

Veterinari ne spadaju u kategoriju profesionalaca koji moraju sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti.

No, teško je zamisliti da se neki veterinar koji ima veterinarsku ambulantu nije osigurao od odgovornosti za štetu koju bi mogao uzrokovati i za koju bi mogao odgovarati.

Naša čitateljica bi trebala od veterinara zatražiti informaciju ima li takav ugovor i kod kojeg osiguratelja te – ako takav ugovor postoji – vidjeti što je i pod kojim ugovorom osigurano.

Nakon toga može se izravno obratiti osiguratelju kod kojega je takav ugovor sklopljen. Uvjeti osiguranja od veterinarske odgovornosti obično imaju kod svih osiguratelja klauzulu po kojoj je „predmet osiguranja odgovornost veterinara  prema trećim osobama za štete koje nastaju na životinjama  kao posljedica  grešaka u obavljanju privatne veterinarske djelatnosti u veterinarskoj ambulanti, bolnici, veterinarskoj klinici…“.

Teret dokaza da je veterinar pogrešno liječio psa je na čitateljici.