Vlasnik sam stana i postoji mogućnost kupnje stana do moga. U tom slučaju željela bih zatvoriti dio zajedničkog stubišta koji koriste samo ta dva stana i spojiti sve u jedan stan. Znam da je za to potrebna suglasnost svih stanara, ali me zanima da li je potrebna suglasnost svih stanara u pet stubišta cijele zgrade (ili samo mog stubišta) budući da je zgrada napravljena na jednoj katastarskoj čestici.


Bez obzira na opisano stanje, korištenje zajedničkih dijelova isključivo za svoje potrebe zahtjeva suglasnost svih suvlasnika.