Planiram unajmiti prostor u centru grada za ugostiteljsku namjenu. Moram li izvaditi sve papire za minimalne tehničke uvjete ako se u istom prostoru više puta otvarao ugostiteljski objekt?


Ukoliko planirate imati registriranu tvrtku ili obrt za obavljanje djelatnosti iz područja ugostiteljstva, prije početka rada potrebno je ishoditi rješenje kojim nadležno upravno tijelo potvrđuje da oprema za rad i prostor ispunjavanju sve propisane uvjete potrebne za obavljanje te djelatnosti.

Temelj kod otvaranja bilo kojeg ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta, a dodatni potrebni uvjeti, ovisno o vrsti samog objekta (restorani, barovi, catering i dr.), propisani su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN  85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i pripadajućim Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14).

Zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta nužno je za početak rada bilo kojeg novog ugostiteljskog objekta. Prilikom otvaranja ugostiteljskog objekta potrebno je zadovoljiti sve propise iz područja minimalnih tehničkih uvjeta, a dio njih tiče se i ispitivanja i mjerenja iz zaštite na radu. Bez zadovoljenja ovih uvjeta nije moguće krenuti s poslovanjem, a naravno, nakon ovoga potrebno je i ispuniti obveze obnavljanja (tijekom poslovanja) određenih ispitivanja sigurnosti i ispravnosti propisanih zaštitom na radu, zaštitom od požara, sanitarnom kontrolom te, po potrebi i zaštitom okoliša i dr.


Prilikom podnošenja zahtjeva za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte potrebno je priložiti isprave o ispravnosti:

  • dokaz o ispravnosti električnih instalacija,
  • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
  • izvješće o ispitivanju buke (potrebno za dobivanje rješenja o provedenim mjerama za zaštitu od buke),
  • izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša,
  • izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima,
  • izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije,
  • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela

 

Navedena ispitivanja obavljaju se u sljedećem redoslijedu:

  • zaštita od požara (hidrantska mreža, vatrodojava, rasvjeta, ventilacija, periodični pregled vatrogasnih aparata i slično) – jednom godišnje,
  • zaštita na radu (ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja radnog okoliša) svake dvije godine,
  • ispitivanja električnih instalacija minimalno jednom u četiri godine.


U upisnike o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata upisuju se podaci o ugostitelju i ugostiteljskom objektu, sve naknadne izmjene u ugostiteljskom objektu i prestanak poslovanja ugostiteljskog objekta.