Zaposlen sam u jednoj firmi kao dostavljač hrane. Dostavu vršim vozilom, koje sam kod jedne dostave oštetio. Vozilo je kasko osigurano i gazda je naplatio štetu od svog osiguratelja. Gazda mi kaže da se pripremim i da će osiguratelj od mene tražiti povrat iznosa koji je platio za popravak vozila moga gazde, jer da sam ja odgovoran za nastalu štetu…“. 

 

Kod imovinskih osiguranja, a tu spada i kasko osiguranje motornog vozila, isplatom naknade iz osiguranja na osiguratelja prelaze sva osiguranikova prava prema osobi koja je po bilo kojoj osnovi odgovorna za štetu (do visine isplaćene naknade), čl. 963., st. 1. Zakona o obveznim odnosima.

Dakle, osiguratelj ulazi u prava svog osiguranika prema osobi – štetniku koji je uzrokovao štetu (zato se ovaj institut u osiguranju i zove pravo osiguratelja na subrogaciju u prava osiguranika prema odgovornim osobama).

Razlog ove odredbe je u načelu da se štetnik koji je uzrokovao štetu ne bi okoristio osiguranjem za koji je premiju platio oštećeni osiguranik. 

Međutim, ovo temeljeno pravilo o subrogaciji (laici najčešće rabe izraz regres) ne primjenjuje se u svim slučajevima. Tako ni u slučaju kad je štetu uzrokovala osoba u radnom odnosu s osiguranim poslodavcem (čl. 963., st.4.). Osiguratelj bi i u ovom slučaju imao pravo regresa prema radniku koji je skrivio štetu, ali samo ako je radnik štetu uzrokovao namjerno. Dakle, naš dostavljač može biti miran: osiguratelj koji je platio poslodavcu štetu na kasko osiguranom vozilu nema pravo na regres isplaćene odštete od radnika-štetnika.