Sklopio sam ugovor o osiguranju od nezgode s osigurateljem. Imao sam ozljedu na jednoj amaterskoj nogometnoj utakmici, ali mi osiguratelj ne želi isplatiti odštetu pozivajući se na uvjete osiguranja od nezgode, koje ja sigurno nisam dobio kod potpisa ugovora o osiguranju. Odnosno, zastupnik koji mi je sklapao ugovor nije mi dao te uvjete… Sad osiguratelj ukazuje na to da sam potpisao policu i da sam priznao tim potpisom da mi je zastupnik predao uvjete osiguranje.

 

Uvjeti osiguranja su popis ugovornih odredbi koje samostalno donosi osiguratelj za redovito poslovanje pri sklapanju ugovora, kojima su obuhvaćena osnovna pitanja iz ugovornoga odnosa. Uvjeti osiguranja doneseni su prethodno, jednostrano, od strane osiguratelja. Unatoč tomu, uvjeti osiguranja su zakon između osiguratelja i ugovaratelja osiguranja (osiguranika), ali uz uvjet da su ti uvjeti osiguranja predani ugovaratelju.

Nije potrebno odnosno ugovaratelj ne mora proučiti uvjete. Ipak, od osiguratelja se traži da upozori ugovaratelja osiguranja na to da su uvjeti osiguranja sastavni dio ugovora o osiguranju.

S obzirom na to da uvjeti osiguranja određuju sadržaj ugovora o osiguranju, Zakon o obveznim odnosima (ZOO) u čl. 926.. st. 3. propisuje obvezu osiguratelja da u polici osiguranja navede kako su opći i posebni uvjeti (točno ih naznačivši) sastavni dio ugovora o osiguranju i preda ugovaratelju osiguranja njihov tekst i to konstatira na polici.

Izvršenje ove obveze mora biti navedeno u polici osiguranja (st.4. čl. 926.).  

Potpisom police osiguranja ugovaratelj osiguranja potvrđuje da su mu uvjeti osiguranja i predani. Naravno, može dokazivati i kako mu uvjeti osiguranja nisu predani unatoč potpisu police, ali to je probatio diabolica (đavolski teško dokazivanje, jer se pretpostavlja da je potpisavši policu primio uvjete osiguranja) s neizvjesnim ishodom.

Naravno, jedan od eventualnih dokaza jeste i saslušanje osigurateljevog zastupnika o činjenici (ne)predaje uvjeta osiguranja ugovaratelju osiguranja. Kod nekih tipova polica ili vrsta osiguranja uobičajeno je da su uvjeti osiguranja tiskani u ili na polici osiguranja. U tom slučaju osiguratelj nema obvezu unošenja klauzule o predaji uvjeta ugovaratelju osiguranja u policu osiguranja.

Ako uvjeti osiguranja nisu predani ugovaratelju osiguranja, osiguratelj se ne može pozivati na uvjete. U tom slučaju ugovor ostaje na snazi, ali će se na njega primijeniti samo odredbe (kogentne i dispozitivne) ZOO-a.