Da li suvlasnici mogu sami izvoditi radove na zgradi,konkretno obnova krovišta? Materijal bi kupili iz pričuve.

 
Do sada nitko po tom pitanju nije imao problema. Sa naše pozicije ne može se sagledati opseg poslova i eventualne mjere koje bi trebalo provesti. Prema tome, obratite se izravno sa pitanjem građevinskoj inspekciji.