28.07.2011.

Nagodba

Piše:Martina Jankač, dipl. iur.
Ekonos d.o.o., 051/321-716, 01/488-1590
www.ekonos.hr

Izvansudsku (ugovornu ) nagodbu moguće je sklopiti i ako je sudski ili neki drugi postupak već u tijeku ili pak nije niti počeo teći


Nagodba je ugovor kojim osobe između kojih postoji kakav spor ili neizvjesnost u pravnim odnosima razrješavaju taj spor ili tu neizvjesnost u odnosima na način uzajamnoga popuštanja i određivanja uzajamnih prava i obveza. Neizvjesnošću će se smatrati i nesigurnost u ostvarenje određenoga prava.

Različiti su načini na koje može doći do međusobnog popuštanja među strankama. Tako do popuštanja može doći na način djelomičnog ili potpunog priznavanja nekog zahtjeva druge strane ili pak odricanja od nekoga od vlastitih zahtjeva, može doći do preuzimanja na sebe nove obveze, produljenja roka, smanjenja kamatne stope i tako dalje. Također, popuštanje može biti uvjetno. No, važna pretpostavka valjane nagodbe je da dođe do popuštanja s obje ugovorne strane. Dođe li do popuštanja samo s jedne strane, to se neće smatrati nagodbom.

Nagodba se može ostvariti pred upravnim tijelima u upravnom postupku, u stečajnom postupku, u sudskom postupku i izvansudski.
Izvansudska (ugovorna) nagodba može biti sklopljena jedino između ugovornih strana koje mogu raspolagati pravom koje je sadržaj nagodbe.  Tu znači ne mora biti riječ o isključivo obveznopravnim odnosima, već se nagodba može sklapati i vezano uz obiteljskopravne, nasljednopravne, stvarnopravne i druge imovinskopravne odnose.

Izvansudsku (ugovornu ) nagodbu moguće je sklopiti i ako je sudski ili  neki drugi postupak već u tijeku ili pak nije niti počeo teći.
Nagodbom nastaje novi obvezni odnos,  stvaraju se nova prava i obveze između ugovornih strana bez obzira na to je li do nagodbe došlo temeljem postojećeg obveznog ili nekog drugog pravnog odnosa.
Podijeli