Sudjelovao sam u sudaru za koji nisam ja kriv već drugi vozač. Imam staro vozilo Ford Fusion, proizveden 2007. godine. Osiguratelj mi nudi totalnu štetu u iznosu od 2.500 € i ostatke vozila. Ne pristajem na taj iznos jer sam vozilo prije nezgode mogao prodati za dvostruki iznos. Osim toga ne želim uzeti ostatke razbijenog vozila i prodavati ih. Međutim, osiguratelj i dalje insistira na ponuđenoj odšteti. Ostao sam bez vozila koje mi je vrlo potrebno i moram kupiti nešto drugo. Ako osiguratelj ovako nastavi, slijedi mi parnica koja će trajati tko zna koliko dugo… Bi li vještačenje pomoglo da se utvrdi stvarna vrijednost uništenog vozila?


Kako vidimo iz pitanja, osiguratelj priznaje odgovornost za štetu na vozilu našeg čitatelja. Sporna je samo visina odštete, a ta ovisi o stvarnoj vrijednosti uništenog vozila neposredno prije nezgode. Stvarna vrijednost je vriednost vozila koju je oštećeni vlasnik mogao dobiti za vozilo na tržištu rabljenih vozila. Ona se utvrđuje na razne načine - pregledom cijena starih rabljenih vozila na tržištu, umanjivanjem nove nabavne vrijednosti istog tipa ili sličnog tipa vozila za istrošenost /amortizaciju itd.

Naravno, može se imenovati i vještak koji će utvrditi vrijednost oštećenog odnosno uništenog vozila. Ako osiguratelj pristaje, bilo bi najbolje da se taj vještak sporazumno odredi i da se stranke obvežu da će prihvatiti njegovo mišljenje. Na taj način bi se ubrzao  postupak isplate štete i izbjegao dugotrajni nepotrebni sudski spor.

Ako osiguratelj ne pristaje na zajedničko određivanje vještaka, oštećenome je nepotrebno i nekorisno uzimati vještaka na svoju ruku, jer osiguratelj nije obvezan prihvatiti mišljenje oštećenikova vještaka.To pak znači da slijedi sudski spor u kojemu će sud odrediti vještaka i sukladno njegovom nalazu i mišljenju odrediti naknadu štete. Jasno, to može potrajati.

No, prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (čl.12, st. 3.) osiguratelj je obvezan u roku od 60 dana (od dana primitka odštetnog zahtjeva) oštećenome isplatiti ponuđeni nesporni iznos  naknade štete. Ako se to ne dogodi, preporuka oštećenome je da slučaj prijavi nadzornom tijelu (HANFA), koje je ovlašteno ispitati slučaj i izreći sankciju osiguratelju.

Što se tiče ostataka uništenog vozila, osiguratelj je obvezan uzeti ostatke i ne odbijati njihovu vrijednost od iznosa naknade koju isplaćuje oštećenome.