08.06.2019.

Nevezivanje sigurnosnim pojasom na zadnjem sjedištu vozila i pravo na odštetu

Piše: prof. dr. sc. Marijan Ćurković
Innovus d.o.o
www.osiguranje.hr

Sudovi u pravilu uzimaju u obzir činjenicu da oštećeni nije bio vezan sigurnosnim pojasom i da je time, ovisno o slučaju, u cijelosti ili djelomično doprinio nastanku štete

 

 „Moja suputnica u vozilu, koja je sjedila na zadnjem sjedištu, ozlijeđena je u naletu mog vozila na vozilo ispred mene. Svojim čelom udarila je u stijenku auta i zadobila gadnu posjekotinu, a bila je nakratko i u nesvijesti. U bolnici, odnosno Hitnoj, konstatirali su da je pretrpjela potres mozga... Ja sam kriv za nezgodu, jer sam, prema policiji, držao kratko odstojanje.

Mislim da ona ima pravo na naknadu štete po mojoj polici osiguranja, ali mi u osiguranju kažu da neće biti ništa od toga, jer je sama kriva što nije bila vezana sigurnosnim pojasom, kojeg moj auto ima ugrađen i za zadnja sjedišta. Je li to u redu i što bi bilo da tuži osiguratelja?...“, S.I.

 

Prema općem načelu odštetnog prava oštećeni je (bio) obvezan poduzeti sve što je potrebno i moguće kako do nesreće i štete ne bi došlo, odnosno, da bi šteta bila manja.  U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, čl. 163. st.1., stoji odredba po kojoj „Vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužni su koristiti pojas na način koji je odredio proizvođač sigurnosnog pojasa“. Osoba koja krši ovo pravilo čini prekršaj koji je kažnjiv s 500,00 kuna (st. 8. istoga članka).

No, to što je suputnica našeg čitatelja učinila prekršaj još nije razlog za gubitak prava na naknadu pretrpljene štete. Taj prekršaj, dakle nekorištenje sigurnosnog pojasa, mora biti u uzročnoj vezi s nastalom štetom. Ako se dokaže uzročna veza (a teret dokaza je na dužniku, ovdje osiguratelju), osiguratelj će sigurno kod odlučivanja o naknadi štete uzeti u obzir činjenicu nevezivanja i ocijeniti da li ima mjesta potpunom odbijanju odštetnog zahtjeva ili eventualno umanjenju odštete. To će isto učiniti i sudac u eventualnoj sudskoj parnici.

Prema aktualnoj sudskoj praksi sudovi u pravilu uzimaju u obzir činjenicu da oštećeni nije bio vezan sigurnosnim pojasom i da je time, ovisno o slučaju, u cijelosti ili djelomično doprinio nastanku štete.

Podijeli