Susjedov gost svojim vozilom njemačkih registracija oštetio mi je ulazna vrata u dvorište i pričinio štetu od par tisuća kuna (ponuda obrtnika je 7.000 kn). Kome da se obratim sa zahtjevom da mi plati štetu koju trpim? Policiju nismo zvali jer je vozač odmah priznao krivicu i to je napisao na jednom listu papira sa svojim podacima.

Štetu od motornih vozila koja nose registraciju neke od zemalja članica EU, a koja se dogodila u Republici Hrvatskoj rješava tzv. ovlašteni predstavnik stranog osiguratelja čiji je osiguranik štetu uzrokovao. Po Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (čl. 48.) svaki osiguratelj mora u svakoj zemlji članici EU imenovati ovlaštenog predstavnika. Tako je i njemački osiguratelj morao imenovati ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj za rješavanje šteta koje njegovi osiguranici uzrokuju na području Republike Hrvatske. Ovlašteni predstavnik je osoba, a može biti fizička osoba (agenti za rješavanje odštetnih zahtjeva, odvjetnici) ili pravna osoba (agencije za rješavanje odštetnih zahtjeva ili neki osiguratelj).

Zakon je točno propisao koje karakteristike mora imati osoba koja se imenuje za ovlaštenog predstavnika. Iako oštećeni može tražiti naknadu štete i izravno od stranog osiguratelja i/ili od njegovog osiguranika koju je uzrokovao štetu, upravo sustav ovlaštenog predstavnika uveden EU direktivama i našim Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu, garantira jednostavan postupak ostvarenja naknade štete. Naš čitatelj će lako saznati tko je ovlašteni predstavnik njemačkog osiguratelja u Republici Hrvatskoj upitom kod Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, koji ima popis ovlaštenih predstavnika. Važno je samo znati podatke o osiguratelju. Ovlašteni predstavnik toga osiguratelja (a pretpostavljamo da je to neki od naših osiguratelja) zaprima odštetni zahtjev, dokumentiran (izjava štetnika, fotografije oštećenja na ulaznim vratima, izjave svjedoka ako ih ima, predračun ili račun obrtnika vezano za visinu štete) i prema zakonskoj odredbi (čl. 50.) obvezan je u roku od tri mjeseca od dana podnošenja odštetnog zahtjeva odgovoriti podnositelju da li mu priznaje i plaća naknadu ili to odbija (uz obrazloženje zašto to čini). Ako bi se dogodilo, što je mala vjerojatnost, da ovlašteni predstavnik ne odgovori u roku od tri mjeseca, oštećeni može tužiti osiguratelja u mjestu svog prebivališta. U rješavanju odštetnog zahtjeva primjenjuje se hrvatsko pravo.