Svrha projekta Gradski vrtovi je omogućiti građanima koji nemaju mogućnosti obrađivati vrt da proizvedu hranu za vlastite potrebe i samim time povećaju svoj životni standard


Iz Ivanić-Grada dolazi nam jedna originalna ideja koja na jedinstven način spaja ekološke, socijalne i javne interese objedinjujući ih u jednom projektu kakav do sada nismo imali prilike vidjeti u Hrvatskoj. Naime, riječ je o projektu uređenja obradivih površina u Ivanić-Gradu nazvanom Gradski vrtovi, čija je svrha omogućiti građanima koji nemaju mogućnosti obrađivati vrt da proizvedu hranu za vlastite potrebe i samim time povećaju svoj životni standard.

Građani će putem prijavnog obrasca izraziti svoje želje, koje povrtne kulture bi htjeli sijati/saditi. Nezaposlenima i osobama u socijalnoj potrebi će se pribaviti sadni materijal i prema potrebi pripremiti tlo za sadnju. Prema godišnjoj potrebi važnijeg povrća za jednu osobu, uz odgovarajući prinos po m2 i broja osoba u kućanstvu, može se procijeniti potrebna površina za uzgoj pojedine kulture. Na takav će se način određivati kvadratura ukoliko zainteresiranost bude velika.

Korištenje zemljišta se neće naplaćivati, lokacija će se određivati naknadno po primitku prijava. Po lokaciji njihovog stanovanja dodjeljivati će se zemljišta u vlasništvu Ivanić-Grada koja su najbliža njihovom domu, a mogla bi se iskoristiti u tu svrhu.

Prilikom dodjeljivanja zemljišta, građani će dobiti i priručnik za obrađivanje vrta koji uključuje: kalendar sijanja, presađivanja i berbe, način obrade tla, gnojidbe i prihrane, način sjetve/sadnje i njege usjeva tijekom cijele vegetacijske godine.

Burza će svakako s velikom pozornošću pratiti razvoj ovog hvalevrijednog projekta, a nadamo se da će se slične inicijative uskoro pojaviti i u drugim gradovima Hrvatske!