29.04.2011.

Obročna otplata poreznog duga

Zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga poduzetnici mogu podnijeti u roku 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu odnosno do 20. srpnja


Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom stupio je na snagu (20. travnja, NN br. 45/11). Zakon uređuje uvjete, način i postupak naplate dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. prosinca 2010. Porezni dug čine neplaćeni porezi, carine, trošarine i doprinosi. Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate u cijelosti ili djelomično, na rok do 30 mjeseci u mjesečnim obrocima. Na reprogramiranu glavnicu poreznog duga  primjenjuje se kamatna stopa u visini prosječne kamatne stope na trezorske zapise Ministarstva financija s rokom dospijeća od 364 dana, uvećane za 5 postotnih bodova (što je  oko 8,3 posto godišnje).

Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga poduzetnici mogu podnijeti u roku 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu (do 20. srpnja). Zahtjev sadrži prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga, osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika, poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje, razloge zbog kojih je nastao porezni dug, podatke o strukturi vlasništva poduzetnika.

Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Zahtjev će se odbaciti ako poduzetnik koji podnosi zahtjev nije uredan porezni obveznik nakon 1. siječnja 2011. Zahtjev će se odbaciti ukoliko je porezni obveznik u razdoblju od 1. listopada 2008. vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imao porezni dug.

Poduzetnik će se smatrati urednim poreznim obveznikom ako su njegove uplate tijekom 2011. godine po osnovi poreznog duga nastalog u 2011. godini jednake zaduženju toga poreznoga duga u 2011. godini ili je do podnošenja Zahtjeva u cijelosti podmirio ovo zaduženje. O Zahtjevu se odlučuje rješenjem o reprogramiranju naplate poreznog duga koje donosi Ministarstvo financija.

U postupku odlučivanja o Zahtjevu posebno će se uzimati u obzir održivost poslovnog i financijskog plana poduzetnika, kontinuitet plaćanja poreznih obveza, procjena kretanja broja zaposlenih te spremnost vjerovnika da podrži postupke koji omogućavaju rješavanje nelikvidnosti poduzetnika prema ovom Zakonu.
Ministarstvo financija ukinut će Rješenje ukoliko utvrdi da se poduzetnik ne pridržava rokova i načina plaćanja utvrđenih Rješenjem.

Podijeli