Novi zakoni

Novi pravilnik o stalnim sudskim vještacima

21.04.2014.

Vještak je dužan čuvati kao tajnu sve ono što je saznao u obavljanju poslova vještaka. Njihov rad dužni su pratiti predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova koji su ih imenovali te predsjednici sudova i državni odvjetnici.

Novi zakoni

Novogodišnji paket građevinskih zakona

17.01.2014.

Vlasnicima novih objekata nameće se obveza uređenja fasade i okoliša u razdoblju od pet godina za obiteljske kuće, te do deset godina za velike zgrade.

Novi zakoni

Još nije kasno za legalizaciju zgrade

27.06.2013.

Do 30. lipnja potrebno je poslati zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a dokumentaciju propisanu Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama moguće je predati i kasnije

Novi zakoni

Što nakon podnesenog zahtjeva za legalizaciju?

10.06.2013.

Ministarstvo graditeljstva je zakonom propisalo mogućnost odgode plaćanja vodnog i komunalnog doprinosa na godinu dana nakon izdavanja rješenja ako to stranka zatraži prilikom podnošenja zahtjeva

Novi zakoni

Kada je zgrada zapravo legalna?

21.11.2012.

Dokaz legal­nosti objekta nije činjenica da je upisan u katas­tar i zemljišne knjige, već činjenica da objekt ima odgo­vara­juću dozvolu za građenje i da je izve­den točno po toj dozvoli

Novi zakoni

Do legalne zgrade rješenjem o izvedenom stanju

12.11.2012.

Geodetski snimak izvedenog stanja je sastavni dio rješenja o izvedenom stanju kojeg izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer geodezije. Ako je nelegalna zgrada već evidentirana na katastarskom planu, tada se kod predaje zahtjeva prilaže samo kopija katastarskog plana s ucrtanim objektom

Novi zakoni

Cijena legalizacije zgrade

02.10.2012.

Kod jednokratnog plaćanja naknade (za naknade iznad 1.500 kn), odobrava se popust od 25%. Obročno plaćanje naknade moguće je na rok od 5 god­ina odnosno do 60 mjeseci, s time da obveznik plaća prvi obrok od 5% naknade ili najmanje 1.000 kuna, a ostalo u jednakim mjesečnim obrocima

Novi zakoni

Koje zgrade se (ne) mogu legalizirati?

25.09.2012.

Onemogućava se legalizacija zgrade izgrađene na međi s drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor. Međutim, legalizacija je ipak moguća ako se otvor zatvori

Novi zakoni

Legalizacija nelegalno izgrađenih zgrada sada još jednostavnija

18.09.2012.

Novim zakonom u značajnoj mjeri otklanjaju se nedostaci uočeni praćenjem primjene ranijeg zakona te se smanjuju troškovi legalizacije zgrade, pojednostavljuje se, skraćuje i podrobnije uređuje postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju