Građevinski sam obrtnik. Nakon dobivanja malo većeg posla na izgradnji jedne privatne kuće, formirao sam gradilište i za noćne sate angažirao jednu zaštitarsku tvrtku da čuva gradilište. Dogodilo se da su mi s gradilišta tijekom noći nestali građevinski materijal, dvije miješalice i još neki alat. Zaštitarska tvrtka kaže da je do krađe došlo jer je čuvar vjerojatno zaspao i nije čuo lopove. Šteta se cijeni na dvadesetak tisuća kuna. Sve je prijavljeno policiji. Tražim naknadu štete od zaštitarske firme, kojoj sam dao otkaz za daljnju suradnju, ali ona izbjegava platiti štetu pa me upućuje na osiguratelja kod kojega je navodno sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti. Što dalje?
 

Djelatnost zaštitarskih firmi (i obrta) regulirana je Zakonom o privatnoj zaštiti (Narodne novine  16/20). U čl. 8. Zakona stoji: „Pravna osoba i obrtnik dužni su naknaditi svaku štetu koju njihovi zaposlenici počine u vezi s obavljanjem poslova privatne zaštite ugovornoj strani… ako je do štete došlo zbog postupanja zaposlenika koje je u suprotnosti s odredbama ovog Zakona i ostalih propisa kojima je uređena djelatnost privatne zaštite.“ Nesumnjivo je da je u konkretnom slučaju čuvar gradilišta propustio dužnu pažnju u obavljanju svoje dužnosti i da oštećeni poduzetnik ima pravo na naknadu pretrpljene štete od zaštitarske firme s kojom je potpisao ugovor o pružanju zaštite. No, isto tako je točno da zaštitari moraju imati sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete uzrokovane postupanjem svojih radnika trećim osobama ili primatelju usluge (čl.8., st.2.). S obzirom da je to obvezno osiguranje, vjerojatno je tvrdnja zaštitarske firme točna: treba uzeti kopiju police i naknada štete se može tražiti izravno od osiguratelja.