Što je popust ili rabat? Rabat/popust je umanjenje prodajne cijene koju prodavatelj odobrava kupcu ukoliko kupac kupi određenu količinu robe ili zadovolji određene uvjete. Pritom se pojam rabata veže uz veleprodaju, a pojam popusta uz maloprodaju. Maloprodajni popust. Osnovna razlika između odobravanja popusta u maloprodaji u odnosu na veleprodaju jest u tome što se popust u maloprodaji može odobravati samo prilikom kupoprodaje i to prema unaprijed poznatim i javno iskazanim uvjetima (uz cjenik). Svi kupci moraju biti u mogućnosti kupiti robu po istim uvjetima. Ovdje se radi o zaštiti potrošača koju regulira Zakon o trgovini. Naknadno odobravanje popusta u maloprodaji nije dozvoljeno jer bi se time pojedinci doveli u povlašten položaj u odnosu na ostale, a kontrola primjene cjenika bila bi znatno otežana. U praksi, veliki trgovački lanci ipak odobravaju naknadne popuste u vidu "kluba potrošača" i potrošačkih kartica. Kako bi izbjegli klasično odobravanje popusta svojim članovima, njihovi članovi ostvaruju pravo na poklone pošto su kupili određenu količinu robe. S time zaobilaze spomenuti Zakon o trgovini jer članovi kupuju po istoj cijeni kao i ne-članovi, a kako svatko može postati član kluba, teško je inspektorima dokazati da je uvjet jednakosti kupaca izigran i da veliki lanci time predstavljaju nelojalnu konkurenciju malim trgovcima. Veleprodajni popusti. U veleprodaji gotovo ne postoje ograničenja u kreiranju prodajnih cijena i politike odobravanja rabata. Tako se u praksi javljaju: a) veleprodajni rabat - odobrava se odmah prilikom kupnje, b) bonus rabat - odobrava se naknadno, po ostvarenoj kupnji određene količine/vrijednosti robe, c) cassa-sconto-odobrava se kod prijevremenog plaćanja, d) marketing-rabat-odobrava se kupcu kada će isti robu dotičnog prodavatelja u svojim prodajnim prostorima izlagati na izdvojenim policama i sl., e) akcijski rabat - ekstra popusti kod reklamnih akcija, f) naturalni rabat itd. Što je to naturalni rabat? Naturalni rabat je pojam iz gospodarske prakse, a odnosi se na davanje robe kupcu bez naknade, uz uvjet kupnje određene količine ili vrijednosti robe. Naturalni rabat dao bi se još opisati i kao: "Platiš jedan, dobiješ dva" ili "Svaki deseti komad je besplatan" itd. Kako svi volimo poklone ovo je, komercijalno gledano, simpatičan način stimuliranja veće količine kupnje. Naturalni rabat prisutan je i u maloprodaji i u veleprodaji. Javlja se u raznim oblicima.U maloprodaji se najčešće ovakav oblik davanja popusta nalazi u vidu "obiteljskih pakovanja" gdje je cijena paketa niža od cijene svakog pojedinog komada robe.U veleprodaji se javljaju razni oblici naturalnih rabata. Ovisno o obliku biti će obračunani porezi. Neki načini su povoljni za prodavatelja, a neki su krajnje nepovoljni. Npr. u farmaceutskoj industriji naturalni rabat je uobičajeni način davanja popusta, gdje proizvođač daje dio robe veledrogerijama bez naknade, a one tu robu daju apotekama i ostalim kupcima, opet bez naknade. Skicirajmo situaciju: Proizvođač, Veledrogerija , Apoteka. Kako je sa oporezivanjem? Kada pogledamo gornju skicu, za proizvođača će poklanjanje robe veledrogeriji biti porezno nepovoljno jer troškovi proizvodnje neizostavno postoje, a prodajna vrijednost prema veledrogeriji je 0 kn.U slučaju kada se roba nabavlja ili proizvodi po uobičajenim cijenama (uz plaćanje), a dalje se daje svojim kupcima bez naknade, porezno je takva situacija nepovoljna, kao i svaka druga situacija gdje je nabavna (proizvodna) cijena veća od prodajne cijene. Ovdje postoje dvije moguće situacije: a) Da se troškovi poklonjene robe smatraju reprezentacijom ili darivanjem poslovnih partnera - Zakon o porezu na dobit i Zakon o PDV-u tretiraju je nepovoljno: prilikom darivanja obračunavaju se PDV i prihodi na 70% nabavne vrijednosti. Primjer: da li ste kupcu robu bez naknade koja je u nabavi koštala sa pdv-om 122 kn (netto vr.= 100, pretporez = 22 kn). Poklon vas košta poreza u iznosu 29,40 kn: - obveza za PDV = netto vrijednost 100knx70%=70knx 22% = 15,40 kn, - obveza za porez na dobit = netto vr. 100knx70%=70 kn x 20% = 14,00 kn, b) Da se troškovi poklonjene robe smatraju promidžbom - troškovi promidžbe su 100% priznati troškovi, dakle povoljni, ali trebaju biti zadovoljeni uvjeti: - nabavna vrijednost poklona ne smije prelaziti 80,00 kn (pdv uključen) - poklon mora na sebi imati oznaku: "NIJE ZA PRODAJU" ili "REKLAMNI UZORAK". Pritom treba voditi evidenciju koliko se čega poklonilo pojedinom poslovnom partneru.