Poučeni dosadašnjim negativnim iskustvom vezanim uz učestale pomorske nesreće koje se u ljetnim mjesecima događaju na priobalju zbog uporabe raznoraznih plovila mislimo da je korisno upozoriti potencijalne korisnike tih plovila, ali i nedužne potencijalne oštećenike, na njihovu obvezu koja proizlazi iz zakona o osiguranju. Člankom 104. toga Zakona određena je obveza vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon, a koje su registrirane za šport i razonodu i upisane u očevidnik brodica, da osiguraju svoju odgovornost prema trećim osobama za štetu koju bi uporabom brodica mogli nanijeti tim osobama zbog tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrti. Istim člankom određeno je da se trećim osobama ne smatraju osobe koje se prevoze brodicom. Dakle, dvije su značajne razlike u odnosu na štete od motornih vozila: obveznim osiguranjem odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pokrivene su samo štete nastale smrću ili ozljedom neke osobe (kod vozila su pokrivene i materijalne štete) i, drugo, prevožene osobe na brodici nisu pokrivene obveznim osiguranjem odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice (kod vozila su suputnici pokriveni osiguranjem od odgovornosti, jer jesu treće osobe). Obveza osiguranja od odgovornosti obuhvaća samo vlasnike čija brodica ima motor jači od 15 kilovata (zakonodavac je prvenstveno mislio na brze i opasne glisere, skutere i sl.). Ova obveza obuhvaća i plovila strane oznake koja dolaze u naše more. No, isto tako valja znati da npr. naša plovila koja odlaze u talijansko more po talijanskim propisima moraju biti osigurana od odgovornosti za štete prema trećim osobama. Bez dokaza o osiguranju vlasnici plovila koja putuju u talijansko more izlažu se opasnosti da ih nadležna tijela vrate odnosno da ih prisile na plaćanje osiguranja odgovornosti po talijanskim propisima i tarifama (tzv. granično osiguranje). Ako se dogodi nesreća, a plovilo nije bilo obvezno osigurano iako je moralo biti, oštećena osoba ima pravo na naknadu štete. Tu štetu ostvaruje od Hrvatskog ureda za osiguranje na teret Garantnog fonda. Isto vrijedi i kad je brodica koja je uzrokovala štetu inozemne oznake. Prema izjavama koje dolaze iz MUP-a, a koje su motivirane dosadašnjim iskustvom, u korištenju brodica na priobalju, ove sezone se može očekivati pojačana kontrola korisnika plovila i po pitanju osiguranja od odgovornosti. Novčana kazna za zaboravljive jeste od 2.000,00 do 10.000,00 kn!