Osiguratelj mi je odmah, u kratkom roku isplatio bez moga zahtjeva akontaciju u iznosu od 10.000,00 kn. No, ja mislim da imam pravo na naknadu štete u većem iznosu

 

„Stradao sam u prometnoj nesreći kao suputnik. Doživio sam teške tjelesne ozljede. Postavio sam zahtjev osiguratelju kod kojega je vozač imao osiguranje od automobilske odgovornsoti. Osiguratelj mi je odmah, u kratkom roku isplatio bez moga zahtjeva akontaciju u iznosu od 10.000,00 kn. No, ja mislim da imam pravo na naknadu štete u većem iznosu, te sam postavio zahtjev specificiran prema sudskoj praksi i to za pretrpljeni strah, pretrpljene fizičke boli, naknada za trajni invaliditet, jer sam imao komplicirani prijelom noge i dva rebra, izgubljenu zaradu za tri mjeseca što nisam radio, sveukupno iznos od 50.000,00 kuna. Osiguratelj je po mome zahtjevu opet isplatio iznos od 15.000,00 kuna, a nije se očitovao o mom odštetnom zahtjevu. Ne znam što raditi, tužiti ili ne?...“

 

Prema odredbi članka 12., st.1., t. 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, osiguratelj je dužan u roku od 60 dana od primitka odštetnog zahtjeva utvrditi osnovanost i visinu toga zahtjeva te dostaviti podnositelju zahtjeva obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost  za naknadu štete te visina štete nesporni ili utemeljen odgovor na sve točke iz odštetnog zahtjeva u slučaju ako su odgovornost ili visina štete sporne.

U konkretnom slučaju rok od 60 dana računa se od podnošenje odštetnog zahtjeva i to prvoga zahtjeva za naknadu štete; odgovornost očito nije sporna, ali mogla bi biti sporna visina štete (iznos odštete).

Ako uzmemo kao točno da je sporna visina odštete, osiguratelj je u obvezi svoju odluku o naknadi štete obrazložiti  i to po pojedinim stavkama odštetnog zahtjeva, što znači navesti zašto je neka stavka odštetnog zahtjeva neutemeljena.

Isplaćeni iznosu koje je osiguratelj isplatio u dva navrata smatraju se nespornim iznosom, a on se smatra predujmom naknade štete.

Ako osiguratelj ne postupi kako je navedeno, oštećeni ima pravo podnijeti tužbu nadležnom sudu. No, osim toga prava, oštećeni može prijaviti nadležnom tijelu (HANFA) osiguratelja zbog prekršaja kojega je osiguratelj počinio ne poštujući odredbu čl. 12., st.1., t.1. Zakona (dakle, nije dao obrazloženu ponudu odštete). Za taj prekršaj predviđena je za osiguratelja novčana sankcija u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna, a za odgovornu osobu osiguratelja – od 10.000,00 do 25.000,00 kuna (čl. 63.  st. 5., t. 3. I st.6.). No, s obzirom na korektnost osiguratelja u dosadašnjem tijeku postupka, svrsishodno je pokušati mirnim putem doći do sporazuma, a tek ako do sporazuma ne dođe – podnijeti tužbu nadležnom sudu.