Otvorio bih obrt za sklapanje namještaja, smijem li posjedovati kombi, naručivati materijal i imati rabat u trgovini koja kroji materijal za namještaj? Koliko prometa smijem imati godišnje?

 

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu, koje se mogu obavljati kao proizvodnja, promet ili usluge. Obrt obavljaju u pravilu fizičke osobe, a samo iznimno i pravne osobe koje provode naukovanje za vezane obrte. Samostalnost u obavljanju obrta označava samostalno donošenje odluka u okvirima dozvoljenim zakonom i drugim propisima i neovisnost u poslovanju o odlukama drugih gospodarskih subjekata.

Iz upita je razvidno kako bi obrt bio specijaliziran za dostavu i montažu namještaja, pa sukladno tome za obavljanje ove djelatnosti nije potreban poslovni prostor ako se ona obavlja isključivo u prostoru naručitelja usluga montaže namještaja. Ipak, ukoliko uz navedene poslove želite obavljati i djelatnost kupnje i prodaje namještaja drugim osobama s uslugom montaže, tada bi se radilo o djelatnosti trgovine što bi trebalo posebno i registrirati kao djelatnost.

Trgovac se zakonom definira kao pravna ili fizička osoba, registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe, i/ili pružanja usluga u trgovini. U tom slučaju bi za registraciju ove djelatnosti morali ispunjavati i uvjete glede poslovnog prostora, stručnih i drugih uvjeta propisanih za djelatnost obrta za trgovinu.

Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt. Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednom od mjesta koje obrtnik odredi. Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište odnosno boravište.

Za obavljanje djelatnosti trgovine potrebno je da pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ispune opće uvjete za obavljanje djelatnosti, što znači da moraju biti ispunjeni minimalni tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina te drugi uvjeti propisani posebnim propisom s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine.

Ako kao fizička osoba samostalno i trajno obavljate gospodarsku djelatnost sa svrhom postizanja dohotka koji ostvarujete između ostalog i pružanjem usluge dostave i montaže namještaja možete posjedovati i dostavno vozilo za transport.

Cijene, popuste, rokove i druge uvjete poslovanja s tvrtkom koja kroji materijal za namještaj možete dogovarati direktno s tom kompanijom, u sklopu ugovora o poslovnoj suradnji.

Što se tiče visine godišnjeg prometa, ističemo kako je svakako jedan od najpopularnijih načina za početak bavljenja poduzetništvom paušalni obrt. Uz određena ograničenja, mikropoduzetnici ga najčešće koriste ako nemaju dodatnih zaposlenih ili značajniji godišnji promet, barem u početku poslovanja.

No, valja napomenuti da ako tijekom godine paušalni obrt u poreznom razdoblju ostvari ukupan godišnji primitak veći od 300.000,00 kn, Porezna uprava ukinut će rješenje o plaćanju poreza na dohodak u paušalnom iznosu. Uz to, donijet će rješenje o plaćanju dohotka prema poslovnim knjigama, kao razliku između naplaćenih poslovnih primitaka i plaćenih poslovnih izdataka. Rješenje se izdaje najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka.