25.05.2012.

Otvaranje trgovine s dječjom robom

Piše:Anđelo Petretić
dipl. iur.

Prijatelj bi htio otvoriti trgovinu s dječjom robom, ali nema završenu srednju školu. Može li otvoriti obrt na svoje ime i zaposliti nekog trgovca?  Koliko je novaca potrebno za otvoriti obrt?


Člankom 3. Zakona o obrtu  propisano je da fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava uvjete da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje i da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta.

Uvjeti glede stručne spreme su propisani Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine RH, br. 42/08). U konkretnom slučaju, za otvaranje obrta trgovačke djelatnosti za prodaju na malo dječje odjeće, propisana je trogodišnja škola u zvanju trgovca ili četverogodišnja škola u zvanju ekonomski tehničar.

Osoba koja ne udovoljava  tom uvjetu može zaposliti radnika koji udovoljava istom uvjetu i to u punom radnom vremenu.

Djelatnost trgovina je propisana odredbama  Zakona o trgovini (Narodne novine RH, br. 87/08-pročišćeni tekst, 96/08 i 76/09).

Člankom 12. Zakona o trgovini, propisano je da za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni  minimalno tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati  prodajni objekti, oprema i sredstva rada te opći sanitarni i zdravstveni uvjeti.

Trebate se obratiti nadležnom Uredu za graditeljstvo zbog dobivanja propisanog dokumenta da se poslovni prostor može upotrebljavati za obavljanje trgovačke djelatnosti.

Jednako tako, obratite se i nadležnom tijelu Ureda državne uprave županije, Službi za gospodarstvo, radi podizanja propisanih tiskanica, a tamo možete dobiti i detaljnije informacije.

Glede troškova osnivanja obrta, upis obrta u obrtni registar iznosi 470 kuna, a izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim uvjetima poslovnog prostora i sredstava rada iznosi 520 kuna, pa ukupno to iznosi 990 kuna.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .