Postoji veliki broj ideja za izrađivanje i prodaju raznih artikala za koje je potrebna posebna vještina. No ova ideja - paketi s materijalom - je nešto obrnula logiku. Sve vještine potrebno je nekako steći, a ima li boljeg načina nego da se materijali i upute za izradu određene stvari spakiraju u kutiju (vrećicu) i krenu u potragu za budućim majstorom? Umjesto da prodajete gotovi proizvod, vaša ponuda sadrži sve potrebno da bi se taj proizvod izradio. Ovakvi paketi najbolje se prodaju klincima tj. roditeljima, no ipak, nije nužno da svoje pakete s materijalima specijalizirate isključivo za djecu, mnogo je odraslih koji bi s jednakim žarom prionuli izradi raznoraznih predmeta. Ono što ovakvim "rastavljenim" predmetima daje prednost pred gotovim jest angažman koji se traži od osobe - mora se uložiti određeni trud i vrijeme, a jednom kada se zgotovi, predmet, osim što je funkcionalan, postaje i nešto čime se dijete može ponositi. Izbor predmeta koje ćete ponuditi na izradu zaista je velik i tu je samo pitanje vaše mašte i sposobnosti da prepoznate ono aktualno s potencijalom za veliku potražnju (možda stalak za CD-e, kućica za ptice, psa...). Nemojte zaboraviti da što je predmet i njegova izrada kompliciraniji i upute će morati biti detaljnije i razumljivije. Cijena paketa Što se tiče određivanja cijene, na dosadašnjem tržištu ovakvim paketima najboljim omjerom pokazao se onaj gdje je cijena paketa četiri puta veća od cijene materijala. Ukoliko ćete se orijentirati samo na djecu, nastojte cijenu držati u nekim prihvatljivim granicama kako bi si dijete i samo moglo od đeparca priuštiti takav poklon. Možete ponuditi i popust na količinu, primjerice ako mušterija kupuje 5 paketa materijala. Naj taj način moći ćete privući i mušterije sa količinski velikih zahtjevima - kao što su škole, vrtići i sl. Marketing Za početak napišite kratak članak za javnost i nastojte da stigne do dnevnih novina i lokalnih radio postaja. Ovakve ideje su vrlo atraktivne za medije i mogli biste dobiti dosta medijske pažnje. Osim toga, možete izraditi i flyere te ih postavite na vidljiva mjesta po gradu. Obratite se vrtićima, školama, raznim klubovima gdje se okuplja veliki broj djece i dogovorite kratku prezentaciju. Možete se obratiti i trgovinama te ponuditi da prodaju predmete koje su izradila djeca uz pomoć vaših paketa.