Nije malo naših građana kojima je tijekom posljednjih desetak godina štetu uzrokovalo motorno vozilo pripadnika raznih postrojbi, koji su na području Hrvatske i BiH djelovale pod zastavom UN-a. Do 1.6.1993.g. takva vozila su bila osigurana od odgovornosti pojedinačno kod društva u Hrvatskoj i BiH. Od toga datuma, prema specijalnom međunarodnom sporazumu između Hrvatske i UN-a, ne postoji obveza osiguranja tih vozila od odgovornosti prema trećim osobama. Mnogo je problema bilo u postupku ostvarenja odštete. Sporovi su pokretani i protiv domaćih osiguratelja, koji su, jasno, isticali da oni nisu obvezni odštetu platiti za vozila UN-a koja nisu bila obvezna osigurati se od autoodgovornosti. To se odnosi i na kasniji sporazum za vozila IFOR-a. Ipak, do nedavno je u Hrvatskoj postojao ured UN koji je zaprimao i vodio postupak obeštećenja oštećenih. Nažalost, sada više nema toga ureda. Kako su vozila UN naroda od gore navedenog datuma osigurana od odgovornosti kod američkog osiguravajućeg društva AIG, to je društvo zatvorilo svoj ured u Hrvatskoj, a za rješavanje svih slučajeva prometnih nezgoda naših građana s vozilima UMPROFOR-a, UNCRO-a i UNTAES-a ovlastilo svoj ured u Češkoj na adresi: AIG, CENTRAL EUROPE & C.I.S. DIVISION, Palac Myslek, Ovocny Trh 8, CZ-117 19 Praque l, fax: 00 420 2 2423 8352. Američki osiguratelj je spreman preuzeti rješavanje i svih predmeta koji se (već godinama) vuku po sudovima. Zato se oštećeni, koji žele mirno rješenje spora, i nadamo se, brzo dobivanje odštete, moraju obratiti na spomenuti ured AIG-a. Naravno, osim odgovornosti AIG-a za štete uzrokovane od vozila UN-a, odgovorni su i UN. Oštećeni se i dalje mogu obratiti njima neposredno s odštetnim zahtjevom na adresu: UN-HQ New York, UNPF Liquidation team, BLDG.DC L, ROOM 780, USA-New York, tel. 0012129634807 Claims Unit. No, kako će oni oštećenoga uputiti na adresu ureda AIG-a u Češkoj, to je bolje stupiti u neposredan kontakt s tim uredom. Za one oštećene kojima je šteta uzrokovana od UN vozila na području BiH važno je znati da se za naknadu štete mogu obratiti i uredu UN u Sarajevu: UNMIBIH-CLAIMS UNIT, POB 56, BiH 71210 Ilidža, tel. 00387 71 496 421