U trgovačkom društvu koje se sastojalo od dva člana društva od kojih je jedan ujedno bio i direktor tj. član uprave koji je odluke donosio samostalno. U društvenom ugovoru stoji da se odluke društva donose jednoglasno. Sin od direktora je s punomoći potpisa smijenio direktora i imenovao sebe i još jednu osobu direktorima koji odluke donose suglasno i nemaju nikakvih drugih ograničenja u donošenju odluka. Društvo sad ima 5 članova, a ti sadašnji direktori tj. članovi uprave su ujedno i članovi društva u kome se odluke donose jednoglasno, tako da je gotovo nemoguće smijeniti direktore (tko će na kraju krajeva glasat sam protiv sebe). Je li razrješenje direktora s punomoći potpisa i imenovanje samog sebe za direktora sukob interesa?

 

Ukoliko smatrate da kod donošenja određenih odluka u samom trgovačkom društvu, a koje je skupština imala donijeti jednoglasno prema odredbama društvenog ugovora, nije poštivana propisana i ugovorena procedura, tada takve odluke skupštine možete pobijati i utvrđivati ništetnima kroz sudske postupke na nadležnom Trgovačkom sudu.

Na skupštinama trgovačkih društva odluke donose članovi društva, potrebnom većinom koja se propisuje Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom samog društva. Zastupanje nekog od članova društva po punomoćniku je dopušteno ukoliko punomoć zadovoljava potrebnu formu. Opet ističem, ukoliko odluka nije donesena potrebnom većinom, tada ju se može osporiti i pobijati sudskim putem.

Nije zabranjeno niti nedopušteno da osoba koja je član društva glasuje za samog sebe kao direktora društva kada se odluka o imenovanju donosi na skupštini, isto tako nije nedopušteno niti da se takva odluka donese u odnosu na punomoćnika člana društva. Ukoliko smatrate da su ispunjeni zakonski uvjeti za razrješenje direktora, a ostali članovi društva se tome protive, tada je postupak moguće provesti sudskim putem.