13.02.2014.

Postoji li zakon o kućnom redu?

Piše: Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada
051/684-632
www.udruga-stanara.hr

Postoji li zakon koji regulira vrijeme u Zgradi kada mora biti tišina tokom dana? 


To je pitanje koje se regulira Odlukom o kućnom redu koju donose suvlasnici odlukom natpolovične većine po udjelu u vlasništvu.

Podijeli