Je li zakonom određeno tko mora plaćati pričuvu ako je stan u najmu?


Zakonska obveza je na vlasniku stana. Vlasnik može prenijeti obvezu na najmoprimca, ali to je dogovor između ta dva subjekta. Ako najmoprimac ne plaća pričuvu, to je dužan učiniti vlasnik, a sporne situacije oni rješavaju između sebe.