U potresu mi je stradala zgrada. Zgrada je bila za popravak, a ja sam imao i osiguranje kuće od potresa, pa sam se sam upustio u popravak i konačno završio. Kad sam konačno predao račune mom osiguratelju, vidio sam da mi je naknada umanjena za 20 posto uz obrazloženje da je zgrada bila podosigurana.

 

Kad sam sklapao ugovor o osiguranju, osiguranu vrijednost sam dogovorio sa zastupnikom osiguranja koji mi je i predložio koju vrijednost da navedem kao osiguranu vrijednost zgrade.

Sličnih pitanja nakon potresa imali smo doista veliki broj. O čemu se radi?

Prema Zakonu o obveznim odnosima traži se ravnoteža između vrijednosti predmeta osiguranja i osigurane vrijednosti toga predmeta. Idealno bi bilo kada bi se te dvije vrijednosti poklapale.

No, u praksi dolazi do nesrazmjera između tih dviju vrijednosti, što ima za posljedicu primjenu određenih instituta koji utječu na iznos naknade/osigurnine u slučaju nastanka osigurane štete.

Jedan od njih jeste i slučaj podosiguranja - ako je vrijednost zgrade veća od osigurane vrijednosti, osiguratelj će biti u obvezi isplatiti smanjeni iznos osigurnine, iznos koji odgovara uplaćenoj vrijednosti premije u odnosu na stvarnu vrijednost zgrade (srazmjerno umanjenje osigurnine, v. čl. 960., st.1. Zakona o obveznim odnosima).

U konkretnom slučaju našeg čitatelja, očito je da je osiguratelj stao na stajalište da je vrijednost zgrade bila za 20 % veća od osigurane vrijednosti. Za napomenuti je da se činjenica da li postoji podosiguranje ili ne utvrđuje prema vrijednosti zgrade u trenutku osiguranog slučaja, dakle, u trenutku kad je šteta nastala.

U mjestu koje spominje naš čitatelj poznata je stvar da se tijekom godine vrijednost nekretnine povećavala, pa se može dogoditi da je u trenutku sklapanja ugovora postojao realan odnos između stvarne vrijednosti zgrade i osigurane vrijednosti, ali da se taj omjer tijekom trajanja ugovora promijenio, vrijednost zgrade je rasla, premija i osigurana vrijednost ostajale su iste, i to je dovelo do podosiguranja.

Naravno, osiguratelj mora dokazati da je tijekom trajanja ugovora o osiguranju došlo do povećanja vrijednosti zgrade i da je to dovelo do podosiguranja.