Stanovanje

Možemo li sami čistiti zgradu?

Da li je moguće da sami stanari održavaju čistoću zgrade, a da je to po zakonu, naime ne želimo uzimati niti jednu agenciju a u slučaju inspekcije želimo da bude sve po zakonu.

Kladionica nam ugrožava sigurnost

Zgrada ima 8 stanova. Jedan u prizemlju je vlasništvo grada u najmu krznariji, koja ga dalje iznajmljuje kladionici. Treba li tu suglasnost suvlasnika, radi danas opasne djelatnosti ? Prozor kladionice je u dvorištu, vani nema više parkinga zbog nje i slično.

Kako se obračunava grijanje u zgradi sa kalorimetrima?

Nedavno su u zgradi u većini stanova ugrađeni razdjelnici i pripadajući kalorimetri(grijanje preko kotlovnice). Međutim, svega nekoliko stanova nema ugrađene razdjelnike. Prema riječima predstavnika distributera, ukoliko se premaši isporučena količina (npr. 1300 umjesto 100 KWH) sva razlika dijeli se prema broju stanova. Je li to zakonski regulirano te kako ispraviti situaciju?

Koliko traje garancija za hidroizolaciju krova?

Ja sam predstavnik stanara u stambenoj zgradi sagrađenoj 2009. Sada je došlo do curenja na krovu i potrebna je sanacija. Investitor je rekao da je garancija koja se odnosi na krov istekla. Koliko je garancija na hidroizolaciju i možemo li investitora natjerati na sanaciju ili moramo sanirati iz pričuve?

Smije li susjeda imati reklamu u dvorištu?

Zgrada ima četiri stana, od kojih je u prizemlju zubna ordinacija. Vlasnica je na suvlasničkom dvorištu postavila reklamu za vrijeme dok ja nisam kupio stan. Imam li pravo tražiti uklanjanje reklame ako su druga dva suvlasnika dali dozvolu za njeno postavljanje?

Susjeda je porušila sve pregradne zidove

Susjeda ispod je porušila sve pregradne zidove u zgradi s drvenim gredama iviše ih nije vratila. U mom stanu kat iznad pukli su svi zidovi, 120 m2 ispod ima samo 1 nosivi zid po dužini stana. Da li štetu pokriva osiguranje preko upravitelja zgrade? Ako ne, da li postoji neki način - suđenje u razumnom roku, jer je moj stan neupotrebljiv?

Upravitelj zgrade samovoljno donosi odluke

Zgrada ima cca. 40 stanova i građena je 1985. godine. Upravitelj je bez najave i znanja vlasnika povećao pričuvu, pozivajući se na Etalonsku cijenu građenja u iznosu od 6.000,00 kuna. Da li se to može odnositi na stare zgrade ili se takva cijena primjenjuje samo na novogradnju? Je li upravitelj smio bez obrazloženja i najave samovoljno povećati pričuvu?

Investitor nam prijeti stečajem

Živim u objektu sa 6 stanova. Svi vlasnici imaju vlasničke listove, ali nitko nije potpisao primopredajni ugovor jer investitor niti 2 godine nakon mog useljenja nije do kraja dovršio objekt. Svakom vlasniku duguje po nekoliko tisuća kuna za dovršenje svakog stana, te desetine tisuća za dovršetak objekta s okolicom. Na spomen tužbe kaže da će proglasiti stečaj firme, te da mu ništa ne možemo. Da li je to točno i koji nam koraci predstoje u ostvarivanju naših prava?

Tko održava dječje igralište?

Zanima me tko je dužan održavati dječje igralište koje se nalazi ispred zgrade. Upravitelj koji održava tu zgradu ili grad?

Investitor nam prijeti stečajem

Živim u objektu sa 6 stanova. Svi vlasnici imaju vlasničke listove, ali nitko nije potpisao primopredajni ugovor jer investitor niti 2 godine nakon mog useljenja nije do kraja dovršio objekt. Svakom vlasniku duguje po nekoliko tisuća kuna za dovršenje svakog stana, te desetine tisuća za dovršetak objekta s okolicom. Na spomen tužbe kaže da će proglasiti stečaj firme, te da mu ništa ne možemo. Da li je to točno i koji nam koraci predstoje u ostvarivanju naših prava?