Stanovanje

Je li suvlasnik zgrade dužan sudjelovati u popravku krova?

Moj otac živi u zgradi s tri stana staroj preko 70 godina koja nema upravitelja i stanari ne uplaćuju sredstva za popravke u fond. Zadnjih godina prokišnjava krov i jedna suvlasnica zahtijeva da se cijeli krov promijeni te da sva tri suvlasnika to plate. Je li moj otac dužan sudjelovati u troškovima zamjene krova i oluka?

Je li suvlasnik zgrade dužan sudjelovati u popravku krova?

Moj otac živi u zgradi s tri stana staroj preko 70 godina koja nema upravitelja i stanari ne uplaćuju sredstva za popravke u fond. Zadnjih godina prokišnjava krov i jedna suvlasnica zahtijeva da se cijeli krov promijeni te da sva tri suvlasnika to plate. Je li moj otac dužan sudjelovati u troškovima zamjene krova i oluka?

Suvlasnik naknadno traži plaćanje troškova za popravljeni krov

Jedan stanar objekta u kojem imam stan svojevoljno je popravio krovište po cijeloj površini, a o tome me obavijestio nakon godinu dana tražeći da sudjelujem u troškovima. Pristala sam platiti svoj dio troškova kad se završi etažiranje koje je u tijeku, uz predočenje pravovaljanog računa i specifikacije radova. Na to nije bilo prigovora od strane dotičnog stanara. Sad sam dobila obavijest odvjetnika da sam dužna platiti iznos i kamate za dvije godine. Moram li to platiti?

Smije li predstavnik stanara tražiti dokumente na uvid?

Ima li predstavnik stanara pravo tražiti kupoprodajni ugovor stana za "svoju evidenciju"?

Buka s dječjeg igrališta ispred zgrade

Kome se trebam obratiti za zaštitu prava s obzirom na narušavanje kvalitete života u stanu zbog izloženosti buci koja dolazi s dječjeg igrališta ispred zgrade? Buka, koja prelazi razinu propisanu pravilnikom, traje do kasnih večernjih i noćnih sati i onemogućuje normalan život i odmor. Koja su prava odraslih (radnih) ljudi u odnosu na prava djece (i njihovih roditelja) i kako ih možemo ostvariti?

Smije li investitor zgrade parkirna mjesta stanara rezervirati za goste kafića?

Vlasnik poslovnog prostora u zgradi, koji je ujedno i investitor zgrade u kojoj živim, otvorio je kafić te zauzeo dva parkirna mjesta kako bi napravio terasu, a sve bez suglasnosti stanara. Parkirna mjesta su namijenjena gostima, no nigdje nije uređeno da su u njegovom vlasništvu. Mora li on imati suglasnost stanara za takav potez?

Može li grad dati u najam prostor u prizemlju stambene zgrade?

Poslovne prostorije u prizemlju stambene zgrade u većem dijelu su vlasništvo grada, a u manjem u suvlasništvu stanara (prostor gdje je vodomjer). Grad je objavio natječaj da daje svoje prostore u najam u ugostiteljske svrhe. Mogu li oni to realizirati bez suglasnosti stanara, jer nitko u zgradi ne želi otvaranje takve vrste objekta?

Može li se obnoviti samo dio fasade?

U etažiranoj kući s tri stambene jedinice dvoje suvlasnika se ne slaže s energetski učinkovitom obnovom fasade. Postoji li zakonska zapreka da o svom trošku obnovimo pripadajuću površinu fasade našeg stana (srednji kat)? Kako bi se dijelili troškovi u slučaju da se radi fasada cijelog objekta?

Kome pripada atomsko sklonište?

Živim u stambenoj zgradi u čijem podrumu se nalazi atomsko sklonište koje je grad dao u najam, a korisnici nam ne plaćaju zajedničke troškove električne energije za stubište i naknadu za čistačicu. Je li to po zakonu? Pripada li atomsko sklonište suvlasnicima zgrade ili gradu?

Tko snosi troškove za hitne zahvate?

Sa stropa po cijelom stanu odnekud nakon kiše izljeva voda i uništava namještaj, parket se podigao i stan je dosta uništen. Predstavnica stanara ne želi zajedno s upraviteljem zgrade hitno intervenirati i to traje već 5 mjeseci. Mogu li tužbom tražiti hitno saniranje problema i nadoknadu štete u stanu koja je nastala nemarom predstavnika stanara i upravitelja? Koga trebam tužiti?