Stanovanje

Sa susjedove terase curi voda u stanove

Sa susjedove terase (na posljednjem katu) u naš i susjedni stan curi voda, tako da sa zidova otpada žbuka, nastale su gljivice, kuhinjski elementi nam se natapaju vodom. O čijem trošku trebamo sanirati susjedovu terasu i izvršiti sanaciju zidova i kuhinje? Radi li se to iz pričuve ili je suvlasnik u čijem je vlasništvu predmetna terasa to dužan učiniti o svom trošku? Koje su nam pravne mogućnosti ? Vlasnik terase ne želi sudjelovati u troškovima sanacije.

Kako natjerati susjede da zatvaraju vrata stana?

Živimo u zgradi, a prvi susjedi (vrata do naših) već godinama povremeno, a od prošle godine i svakodnevno, drže vrata svog stana cijeli dan i kroz cijelu godinu otvorena. Pokušali smo razgovorom riješiti problem u ime dobrosusjedskih odnosa, no to je bilo kratkog vijeka. Kome se možemo obratiti i na koje se propise pozvati?

Kako do nove adrese predstavnika stanara koji se odselio?

Kao (su)vlasnik stana, zatražila sam u pisanom obliku od policijske uprave adresu stanovanja predstavnika stanara zgrade, koji više ne stanuje u našoj zgradi, ali je i dalje predstavnik. Želim od njega zatražiti očitovanje o učinjenom i potrošenom u prošloj godini, ali mi ni on ni upravitelj ne žele dati adresu. Službena osoba PU me traži dokaz pravnog interesa kako bih mogla doći do adrese predstavnika, jer je to tajni podatak. Što bi to bilo?

Postavljanje solarnih panela na krov zgrade

Htio bih postaviti solarne ploče na krov zgrade zbog uštede električne energije. Je li to izvedivo i, ako je, koja bi bila procedura? Stan se nalazi na zadnjem katu zgrade tako da suvlasnicima ne bi bila nikakva smetnja, riječ je o tri-četiri ploče.

Pričuva u zgradi s tri ulaza

Živimo u zgradi s tri ulaza. Naš ulaz od početka ima problema, naime, dio suvlasnika nikada nije dobio ključeve ulaznih ni sporednih vrata, pa se ista godinama ne zaključavaju i zbog toga imamo raznih problema. Brava na ulazu je razbijena. Može li, i pod kojim uvjetima, naš ulaz zahtijevati da se ovaj problem riješi iz zajedničke pričuve zgrade? Možemo li zahtijevati od upravitelja poseban račun samo za naš ulaz gdje bi uplaćivali neki dio od ukupne pričuve?

Stanar se priključio na struju od rasvjete stubišta

Stanar u zgradi spojio se na struju od rasvjete stubišta, jer mu je njegova struja isključena zbog neplaćanja. Što može napraviti po tom pitanju, a da je pravno ispravno?

Postoje li propisi o postavljanju klima uređaja?

Ispod mog stana nalaze se poslovni prostori i zbog njihovih klima uređaja mi je velika buka u stanu. Postoje li neki propisi o tome kako se postavlja klima uređaj?

Smrad iz kontejnera za smeće

Živim u zgradi s otprilike 150 stanova, na trećem katu. Ispod balkona postavljeno je 9 kontejnera za smeće, iz kojih se u proljeće i ljeto širi smrad. Susjed s prvog kata je već pokušao nešto napraviti, ali bezuspješno. Postoji li neka odredba o tome koliko smeće treba biti udaljeno od zgrade i kome bih se trebala obratit da se smeće preseli na drugu lokaciju?

Kako se dijele troškovi sanacije krova?

Posjedujem prizemlje i dva kata u privatnoj kući, a bratić kat i potkrovlje u kojem je jedna spavaća soba. Kako se rješava plaćanje popravka krova. Koliko tko učestvuje u plaćanju?

Ovlasti predstavnika stanara pri obračunu vode

Kakve su sankcije za predstavnika stanara koji svojevoljno vrši prijavu vode iako mu se svaki mjesec redovno dostavlja potrošnja vode(prijavljuje više od stvarno potrošene)? Smije li on svojevoljno i bez upozorenja izvršiti odjavu vodomjera i vršiti prijavu prema članovima kućanstva, te koje su posljedice za onoga koji odjavi vodomjer bez moje volje?