Ako je protiv rješenja poreznog tijela pravovremeno podnesena tužba, porezno tijelo može do okončanja tog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz razloga zbog kojih bi sud mogao poništiti to rješenje.


Upravni spor ili upravna tužba se pokreće upravo tužbom Upravnom sudu, a dopustivo ju je podnijeti jer je porezna uprava upravno tijelo. Rok za podnošenje takve tužbe je samo 30 dana od dana dostave spornog akta.

Razlozi za pokretanje up­ravnog spora su razni, ali najčešće se radi o zaštiti prava koja su povrijeđena pogrešno utvrđenim činje­ničnim stanjem od strane poreznog tijela ili krivom primjenom propisa. Sva­ka­ko, pri podnošenja tužbe potrebno je znati da tužba ne odgađa izvršenje prvo­stupanjskog rješenja.

Što to znači da se rješe­nje može mijenjati ili po­ni­štiti u vezi s upravnim spo­­rom?

Ako je protiv rješenja po­reznog tijela pravovremeno podnesena tužba, po­rezno tijelo može do okon­čanja tog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz razloga radi kojih bi sud mogao poništiti to rješenje. To se može iz­vršiti samo ako se na tako otklanja nezakonitost rje­šenja i ako se time porezni obveznik ne dovodi u lošiji položaj.