Abeceda poreznog nadzora

Novčane kazne za porezne prekršaje

19.03.2014.

Jedno od najtežih kaznena djela je svakako utaja poreza za koje je osim novčane moguća i kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina

Abeceda poreznog nadzora

Porezni prekršaji

12.03.2014.

Djelatnost se može zabraniti ako obveznik zapošljava osobe koje nemaju važeću radnu dozvolu u RH, ako se u prostorijama pri nadzoru zatekne roba bez dokumentacije o nabavi, te ako nema potrebne dozvole i odobrenja za rad

Abeceda poreznog nadzora

Zastara

05.03.2014.

Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći

Abeceda poreznog nadzora

Što je upravni spor?

25.02.2014.

Ako je protiv rješenja poreznog tijela pravovremeno podnesena tužba, porezno tijelo može do okončanja tog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz razloga zbog kojih bi sud mogao poništiti to rješenje

Abeceda poreznog nadzora

Pravni lijekovi i kako ih pokrenuti?

13.02.2014.

Porezni obveznik može pokrenuti obnovu postupka ako je rješenje doneseno na temelju lažne isprave ili iskaza, ako je u postupku sudjelovala službena osoba koja je morala biti izuzeta, ili ako je rješenje donijela neovlaštena službena osoba…

Abeceda poreznog nadzora

Što su to porezni akti i koje poznajemo?

05.02.2014.

Ako smatrate da su Vam ugrožena prava, na “Zapisnik o poreznom nadzoru” možete podnijeti prigovor. Nitko ne može odrediti rok kraći od 5 dana za prigovor niti dulji od 20 dana, jer je tako određeno Zakonom

Abeceda poreznog nadzora

Kako počinje i teče porezni nadzor?

29.01.2014.

Obavijesti su obavezno u pisanom obliku, a sadržaj se odnosi na naziv tijela koje ga je izdalo, datum izdavanja i broj akta, naziv/ime poreznog obveznika, te datum početka nadzora