Abeceda poreznog nadzora

Novčane kazne za porezne prekršaje
Novčane kazne za porezne prekršaje

Jedno od najtežih kaznena djela je svakako utaja poreza za koje je osim novčane moguća i kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina

Porezni prekršaji
Porezni prekršaji

Djelatnost se može zabraniti ako obveznik zapošljava osobe koje nemaju važeću radnu dozvolu u RH, ako se u prostorijama pri nadzoru zatekne roba bez dokumentacije o nabavi, te ako nema potrebne dozvole i odobrenja za rad

Zastara
Zastara

Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći

Što je upravni spor?
Što je upravni spor?

Ako je protiv rješenja poreznog tijela pravovremeno podnesena tužba, porezno tijelo može do okončanja tog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz razloga zbog kojih bi sud mogao poništiti to rješenje

Pravni lijekovi i kako ih pokrenuti?
Pravni lijekovi i kako ih pokrenuti?

Porezni obveznik može pokrenuti obnovu postupka ako je rješenje doneseno na temelju lažne isprave ili iskaza, ako je u postupku sudjelovala službena osoba koja je morala biti izuzeta, ili ako je rješenje donijela neovlaštena službena osoba…

Što su Rješenje i Zaključak u poreznom nadzoru?
Što su Rješenje i Zaključak u poreznom nadzoru?

Rješenje postaje izvršno kada istekne rok za žalbu, odnosno danom dostave rješenja stranci kojim se rješenje odbacuje ili odbija

Što su to porezni akti i koje poznajemo?
Što su to porezni akti i koje poznajemo?

Ako smatrate da su Vam ugrožena prava, na “Zapisnik o poreznom nadzoru” možete podnijeti prigovor. Nitko ne može odrediti rok kraći od 5 dana za prigovor niti dulji od 20 dana, jer je tako određeno Zakonom

Kako Porezna uprava bira kod koga će obaviti nadzor i koja su prava sudionika nadzora?
Kako Porezna uprava bira kod koga će obaviti nadzor i koja su prava sudionika nadzora?

Ako radnik, poslovni partner ili konkurencija Poreznoj upravi predoči određene podatke koji ukazuju na nepravilnosti, navedeno može biti podloga za odluku o provođenju nadzora.

Kako počinje i teče porezni nadzor?
Kako počinje i teče porezni nadzor?

Obavijesti su obavezno u pisanom obliku, a sadržaj se odnosi na naziv tijela koje ga je izdalo, datum izdavanja i broj akta, naziv/ime poreznog obveznika, te datum početka nadzora

Što je to porezni nadzor i tko vam može pomoći u slučaju nadzora?
Što je to porezni nadzor i tko vam može pomoći u slučaju nadzora?

Obični nadzor fiskalizacije ugostiteljskog objekta može se obaviti u dva sata sata, dok se kompletan nadzor tvrtke po više osnova i više poreznih razdoblja može otegnuti i na nekoliko mjeseci.