18.07.2002.

Što su konvertibilne obveznice?

Piše:Aleksandar Turza
voditelj Službe trgovanja devizama i gotovinom, Erste banka
Poduzeća se mogu financirati putem tržišta kapitala na različite načine, izdavanjem obveznica, dionica, ali i brojnim drugim instrumentima poput konvertibilnih obveznica. Konvertibilne ili zamjenjive obveznice jesu obveznice koje se mogu po opciji vlasnika konvertirati u obične dionice istog poduzeća. Jednom konvertirane u obične dionice, nemoguće ih je ponovno zamijeniti u konvertibilne obveznice, a pravo vlasnika na konverziju utvrđuje se u raspisu emisije. Obveznice se zamjenjuju u dionice po određenom odnosu zamijene ili odnosu konverzije koji je fiksiran. Taj odnos ne mora biti nužno konstantan tijekom vremena, već neke emisije konvertibilnih obveznica osiguravaju povišenja cijene konverzije u periodičnim intervalima. Na taj način obveznica se zamjenjuje u manje običnih dionica kako vrijeme teče. Inače, cijena konverzije po kojoj se može steći jedna dionica se dobije ukoliko nominalnu vrijednost obveznice podijelimo sa odnosom konverzije. Ukoliko se tržišna cijena dionica poveća u odnosu na cijenu konverzije, vlasnik obveznica može steći određeni kapitalni dobitak. To je ujedno jedna od značajnijih prednosti ulaganja u konvertibilne obveznice, jer osim što nosi određenu kamatnu stopu, daje svojim vlasnicima i mogućnost sudjelovanja u rastu cijene dionice istoga emitenta. Iz tog razloga emitenti obično nude manje kamatne stope od kamata na obične obveznice, te na taj način mogu doći jeftinije do kapitala. Kad se jednom konverzija izvrši dolazi do povećanja kapitala emitenta, emitent ne mora više plaćati kamatu na obveznice, ali dolazi do "razrijeđenja" zarade po dionici, s obzirom da se sada zarada mora dijeliti na veći broj dionica. Kod nas je svojevremeno Kraš emitirao konvertibilne obveznice, i to u iznosu od 54.603.000 kuna. Cjelokupno se izdanje moglo zamijeniti za redovne dionice Kraša u bilo kojem trenutku od datuma izdavanja do datuma dospijeća obveznica. Ukoliko je došlo do zamjene cijele emisije ili samo jednog dijela, tada se temeljni kapital Kraša povećavao razmjerno iznosu konvertibilnih obveznica. Ovo je jedan od rijetkih primjera da je na domaćem tržištu kapitala došlo do emisije drugih instrumenata financiranja, osim dionica ili obveznica kojih također ima premalo.
Podijeli