Moj suprug je pod utjecajem alkohola uzrokovao prometnu nezgodu našim automobilom. Sjedila sam u autu kao suputnica i bila sam teže ozlijeđena. Imali smo uz obvezno osiguranje i osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja na istoj polici. Mogu li tražiti naknadu štete po osiguranju od posljedica nesretnog slučaja i bi li osiguratelj nakon isplate takve naknade mogao tražiti od moga supruga povrat isplaćene naknade?


Osiguranje suputnika u vozilu od posljedica nesretnog slučaja samostalni je ugovor o osiguranju bez obzira što je sastavljen i ugovoren u istoj polici s obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti. Na taj ugovor primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na osiguranje osoba.

Prema odredbi čl. 972., st. 1. tog Zakona:  „U osiguranju osoba osiguratelj koji je isplatio osigurani iznos  ne može imati ni po kojoj osnovi pravo na naknadu od treće osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja“.

U slučaju naše čitateljice, suprug je ta treća osoba koja je uzrokovala nesretan slučaj. Prema tome, osiguratelj koji isplati naknadu odnosno osigurani iznos predviđen ugovorom o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ne može od supruga tražiti povrat isplaćenog iznosa, bez obzira što je prometnu nezgodu skrivio pod utjecajem alkohola.