Živim u prizemlju višekatnice, stan iznad se adaptira. "Majstor" koji izvodi radove je prerezao neke žice i time samo mene ostavio bez TV-signala. Predstavnik ne želi kontaktirati upravitelja - mogu li direktno od upravitelja tražiti sanaciju tj. da li je dužan sanirati stanje i na čiji trošak?Novi suvlasnik je odgovoran za nastalu situaciju. Dužan je o svom trošku riješiti problem. Nažalost ovdje se javlja ona situacija kao kod "gruntovčana". Ako predstavnik i upravitelje ne mogu riješiti problem, ostaje vam sudski postupak.