Da li je strop (koji se manjim dijelom urušio) u kupaonici susjeda, zajednički dio zgrade? Susjed ne plaća pričuvu, rješavamo to sudskim sporom. Tom istom susjedu strop se sanira od pričuve nas koji uredno plaćamo. Upravitelj i predstavnik su odobrili te  radove. Što nam je činiti?


Predstavnik i upravitelj su ispravno postupili. Za neplaćanje pričuve vodi se sudski postupak i sud će u konačnom rješenju izreći obvezu podmirenja duga u cijelosti.